Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda INDEFRA

”AI vil ændre, hvordan vi skaber musik”

I foråret 2023 blev Nicolai Franck ansat i en nyoprettet stilling som tech scout. Her fortæller han, hvad en tech scout arbejder med, og hvorfor snakken om kunstig intelligens (AI) fylder stort set alt i hans dagligdag.

En del af Kodas nye strategi er at have et større teknologisk fokus på at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår i en verden, der til stadighed påvirkes og styres mere og mere af ny teknologi og store teknologivirksomheder. Som en vigtig brik i oprustningen på techområdet blev Nicolai Franck ansat i foråret 2023 i en nyoprettet stilling som tech scout. Men hvad arbejder en tech scout egentlig med? Vi giver Nicolai ordet:

”Helt overordnet er min opgave at holde snor i den teknologiske udvikling og sikre, at Koda er fuldt opdateret på, hvad der er på vej, og hvad der kommer til at gøre en reel forskel. Hovedfokus er naturligvis på, hvordan disse nye teknologier ændrer skabelsen, distributionen og brugen af musik og dermed også betydningen af de aftaler, som Koda indgår på vegne af vores medlemmer,” forklarer han og fortsætter:

”En høj teknologiforståelse er helt central for, hvordan Koda skal navigere nu og i fremtiden. Jeg skal derfor være med til at løfte Kodas vidensniveau omkring den teknologiske og digitale udviklings indflydelse.”

For Koda handler det om at navigere sikkert i en hurtigt omskiftelig verden, hvor det er teknologivirksomheder, som ændrer status quo.

Nicolai Franck


En hurtigt omskiftelig verden

Før Nicolai Franck kom til Koda, arbejdede han i en længere årrække som techjournalist, men han har også en baggrund i musikverdenen som musiker og manager. Det er således en god forståelse for musiklivet, han sammen med sit mangeårige indblik i techverdenen, bringer med sig ind i jobbet som tech scout.

”For Koda handler det om at navigere sikkert i en hurtigt omskiftelig verden, hvor det ikke længere er musikvirksomheder men teknologivirksomheder, som ændrer status quo. Syv af verdens ti mest værdifulde aktieselskaber er teknologivirksomheder, og flere af dem er helt centrale spillere i musikbranchen. Derfor er det vigtigt at forstå dynamikkerne i udviklingen af ny teknologi og de bagvedliggende strukturer, prismodeller og forretningsstrategier.”

AI fylder det meste

Der er nok at holde øje med i jobbet som tech scout. De seneste år er blandt andet blockchain, web3, NFT’er, virtual reality og digitale briller på skift blevet udråbt til den næste store teknologi. Men det er en anden teknologi, som har fyldt det meste af Nicolais første tid hos Koda: AI (artificial intelligence eller på dansk: kunstig intelligens).

I interviewserien ’Koda indefra’ giver vi mikrofonen til nogle af dem i Koda, der ved mest om, hvad der foregår i rettighedsbranchen, og hvad det er, der driver Kodas forretning frem.

I denne udgave har vi givet mikrofonen til tech scout, Nicolai Franck, som fortæller om sit arbejde med at holde snor i den teknologiske udvikling, så Koda hele tiden er opdateret på, hvordan udviklingen vil påvirke forretningen og medlemmerne. En høj teknologiforståelse er nemlig helt central for, hvordan Koda skal navigere nu og i fremtiden.


Siden ChatGPT blev lanceret i november 2022 har hele verden fået øjnene op for, hvor vidtrækkende forandringer kunstig intelligens fører med sig. Ifølge Nicolai varsler AI markante ændringer, som måske bedst kan sidestilles med internettets udbredelse, og da smartphonen sammensmeltede telefon og computer i vores bukselomme. Og de ændringer vil også ramme musikbranchen.

”AI – og særligt generativ AI – er en game changer, som vil ændre, hvordan vi skaber musik. Der er jo allerede masser af kunstig intelligens i for eksempel streamingtjenesternes algoritmer, men det nye ved generativ AI er, at computeren kan generere musik og tekst på et rimelig avanceret niveau. Alt det kræver er, at man kan beskrive til computeren i tekst, hvad den skal producere,” forklarer han og fortsætter:

”Det foregår rent praktisk ved, at en AI bliver trænet i at se mønstre i allerede eksisterende musik. På den måde bliver den kunstige intelligens så god til at se sammenhænge og strukturer, at den selv kan generere musik, der minder rigtig meget om menneskeskabt musik,” fortæller Nicolai og kommer med sit favoriteksempel på, hvor musikområdet er på vej hen: 

”Man kan allerede nu producere billeder, som er så virkelighedstro, at du faktisk ikke med det blotte øje kan se, at det er genereret af en AI. Der er vi ikke helt på musikområdet endnu, men det er kun et spørgsmål om tid og adgang til kvalitetsdata, som AI’en kan trænes på – blandt andet de værker, som Kodas medlemmer ejer.”

Koda har sat en klar retning

Nicolai trådte ind på kontoret i Koda mindre end et halvt år efter lanceringen af ChatGPT. Nu er vi næsten præcis på årsdagen for dette paradigmeskifte, så hvor står Koda i dag?

Generativ AI kræver politisk rammesætning

Læs mere om, hvilke politiske løsninger Koda mener skal definere rammerne for, hvordan generativ AI integreres på en ordentlig måde.

”Vi har ret hurtigt fået sat vores arbejde i nogle produktive rammer, hvor vi på tværs af fagligheder og afdelinger har sat en klar retning for vores arbejde med AI,” siger Kodas tech scout og fortsætter med at fortælle om de overordnede indsatser, der fylder lige nu:

”Vi arbejder benhårdt for at sikre et gennemsigtigt system med rimelig rettighedsbetaling fra techvirksomhederne, hvis de ønsker at træne deres AI på vores medlemmers repertoire. Og så kigger vi på, hvilke håndtag det giver mening at trække i for at undgå, at AI kommer til at udvande markedet for menneskeskabt musik.”

Rettighedsbetalingerne skal ende i de rette lommer

Når man som musikskaber komponerer sin musik og skriver tekster, er Nicolai Franck ikke i tvivl om, at AI er en digital hjælper, der er kommet for at blive. Han mener, det er vigtigt at huske, at de nye muligheder, som AI bringer med sig, også vil blive brugt til at udvikle nye musikalske udtryk og forretningsmodeller:

”Generativ AI bliver et værktøj, mange kommer til at benytte aktivt i deres sangskrivning. Det skal Koda understøtte på en måde, så den musikalske kreativitet slippes fri, samtidig med at rettighedsbetalingerne skal ende i medlemmernes lommer og ikke hos techvirksomhederne.”

Af de mange udråbte teknologiske landvindinger, musikbranchen har lagt ryg til, hvad forventer Nicolai af AI, og hvor meget vil det fylde på hans bord om et år?

”En ting, som mit mangeårige arbejde med teknologi har lært mig, er, at det er svært at spå om fremtiden. Der var næppe mange, der for et år siden havde forudset, at generativ AI ville eksplodere så pludseligt og fylde så meget, som det er tilfældet. Det er ikke ofte, at man ser så markant et teknologisk skifte, som udfordrer ophavsret, licensering og lovgivning på en og samme tid. Så mit bedste bud er, at AI stadigvæk vil fylde rigtig meget om et år. Det er trods alt første gang, at vi som mennesker får konkurrence til at skabe musik.”

Serien

Med interviewserien sætter vi fokus på emner og sider af Kodas arbejde, som vi synes, er vigtige, at vores medlemmer kender til. Andre emner tager vi op, fordi vi oplever, at der er nogle temaer og spørgsmål, der går igen i de mange mails og opkald, vi hver dag modtager fra vores medlemmer. Endelig skriver vi også gerne på opfordring. Så er der noget, du godt kunne tænke dig, at vi stillede skarpt på, og som du tænker vil være relevant for flere, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt os på [email protected]

 

Læs flere Koda INDEFRA-artikler: