Dobbeltkrav

Hvis mere end ét forlag eller sub-forlag registrerer det samme værk, så de samlede andele overstiger de mulige forlagsandele ifølge fordelingsreglerne, er der tale om et såkaldt ”dobbeltkrav”. Dobbeltkravet kan for eksempel opstå fordi:

  • Et forlag registrerer alle værker i en katalogaftale uden at være bekendt med, at der allerede eksisterer aftale med et andet subforlag på enkelte værker.
  • Forlagsaftalen gælder for et andet territorium end det oplyste.
  • Registreringen viser maksimal forlagsandel i tilfælde, hvor der er flere ophavsmænd på værket, og forlaget ikke har aftale med alle ophavsmænd.
  • Den ophavsmand, der er aftale med, råder over en mindre andel end registreret af forlaget.
  • Vi har ikke har fået oplyst, at en forlagsaftale er udløbet.
  • Forlagsaftalen – typisk sub-forlagsaftaler – er blevet fortolket med en større andel end den korrekte. Eksempelvis kan en 50%-aftale både dække over 50% af forlagsrettighederne og over 50% af hele værket/ophavsmandens andele.
  • Der er uoverensstemmelse mellem aftalernes collection-perioder.
  • Der er uoverensstemmende oplysninger om ophavsmændenes indbyrdes fordeling.
  • En ophavsmand har skrevet kontrakt med mere end et forlag på en måde så fordelingsreglerne ikke kan overholdes.
Udbetaling af dobbeltkravsværker

Når vi skal udbetale for dobbeltkravsværker vil det/de involverede forlag, som er medlem af Koda, få tilsendt en liste med oplysning om, hvilke andre forlag, der også kræver for de pågældende værker. Koda-forlaget bliver bedt om at kontakte det/de andre forlag for at nå til enighed. Hvis forlagene, som er berørt af dobbeltkravet, er medlem af forskellige selskaber inden for Norden, er praksis, at der sker en gensidig orientering mellem selskaberne og at hvert selskab beder sit forlagsmedlem om at kontakte modparten for at få afklaret rettighederne.

Indtil der er opnået enighed om rettighederne, bliver eventuelle beløb for de andele, der er tvivl om, tilbageholdt.

Koda går ikke ind på at fortolke rettighederne i eller afgøre gyldigheden af en forlagsaftale. Koda forholder sig til de oplysninger, ophavsmændene og forlagene giver og betragter registreringer som den gyldige dokumentation. Desuden sondres der ikke imellem, hvem der først har registreret et værk eller angiver at have den ældste kontrakt-dato.