Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Marts 2024

Kodas martsudbetaling 2024 faldt torsdag den 14. marts. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og forbrugsperioder i Kodas udbetalingskalender 

TV og Radio

Der er udbetaling for brug af musik på alle de månedligt udbetalte tv- og radiokanaler. På DR’s radiokanaler påbegyndes udbetalinger for 2024, hvilket inkluderer musikbrug i januar måned. For de resterende radiokanaler samt for de månedligt udbetalte TV kanaler dækker udbetalingen musikbrug til og med december 2023. Her vil udbetalingen for 2024 starte op i næste udbetaling til april.

Der er desuden årlig 2023 udbetaling for VH1 samt kvartalsvis udbetaling for fjerde kvartal 2023 på TV2 regioner. 

Online

På onlineområdet er der månedlig udbetaling for den danske musikstreamingtjeneste Nuuday Musik (Yousee Musik og Telmore Musik), hvilket gælder musikbrug i januar 2024. Herudover er der udbetaling for tjenesterne Spotify, YouTube og TikTok, både hvad angår licensering i Danmark samt direkte licensering i udlandet. Se samlet specifikke perioder pr. tjeneste i udbetalingskalenderen.

Bemærk, at udbetalingen af en forbrugsperiode på TikTok foregår over to Koda-udbetalinger, hvor den første udbetaling er baseret på en midlertidig værdi og den anden er en slutudbetaling for perioden. Denne udbetaling inkluderer slutudbetaling for perioden maj 2021 til og med april 2022 samt første udbetaling for perioden maj 2022 til og med juli 2023.  Læs mere om Kodas aftale med TikTok 

Udbetalingen på VOD-området inkluderer en større slutudbetaling for C Mores VOD, som dækker perioden 2013-2022. Herudover er der kvartalsvis- eller halvårlig udbetaling tjenesterne Netflix (Q2 2023), Tv2 Play (Q4 2023), HBO Max (Q3-Q4 2023), Disney+ (Q3-Q4 2023 og Yousee/Blockbuster (Q1-Q2 2023) 

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

Ved denne udbetaling påbegyndes udbetalingen af koncerter afholdt i 2024 på de fleste koncertområder. Det gælder koncerter afholdt på diverse danske spillesteder, kirkekoncerter, teaterkoncerter m.v.  

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye afregninger fra Kodas søsterselskaber i Frankrig (SACEM) og Japan (Jasrac), og en væsentlig del af udbetalingen på Udland kommer fra disse lande. Udbetalingerne dækker musikbrug på forskellige områder til og med 2023.

Bemærk, at udbetalinger fra Frankrig ikke længere er beskattet i afsenderlandet, fordi der nu efter mange år er indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Det er en glædelig nyhed, fordi afregninger fra SACEM i Frankrig til Koda alene af denne grund vil stige fra og med 2024.