Baggrundsmusik

Musik i butikker, restauranter, cafeer, fly etc

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, eller hos frisøren. Vi modtager årligt et tocifret millionbeløb for denne mekaniske musikbrug.

Både genbrug og direkte rapportering

Siden starten af 2015 har vi haft mulighed for at indhente rapportering fra en række professionelle samarbejdspartnere, som tilbyder musikløsninger til eksempelvis supermarkeder, cafeer, fitness-centre og tøjbutikker. Statistisk set er det et både repræsentativt og meget et omfattende datagrundlag, vi modtager fra de eksterne leverandører, baseret på helt konkret musikbrug hos en lang række af vore kunder. Derfor er der fra udbetalingen i juni 2016 indført fem nye baggrundspuljer.

For baggrundsmusik generelt er det dog hverken praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at indhente 100% rapportering af den musik, der spilles. Det ville kræve for mange ressourcer. I stedet genbruger vi også rapportering fra andre fremførelsesområder, der i forskellige kombinationer giver et repræsentativt billede af den musik, der bliver spillet på det pågældende område.

Baggrundsmusikken er opdelt i puljer

Denne afregning skal samlet set give et så nuanceret og repræsentativt billede af musikbrugen på området som muligt. Derfor er afregningen for baggrundsmusik opdelt i nedenstående puljer. Da indtægterne for hvert område varierer fra år til år, vil minutværdien ligeledes variere.

Baggrundspuljer med rapportering:

 • Supermarkeder (udbetalt første gang i juni 2016)
 • Café, restaurant og bar (udbetalt første gang i juni 2016)
 • Musik-tv i fitnesscentre (udbetalt første gang i juni 2016)
 • Tøjbutikker (udbetalt første gang i juni 2016)
 • Baresso-kæden (udbetalt første gang i juni 2016)
 • Musik i diskoteker og klubber
 • Specialkomponeret baggrundsmusik
 • Øvrig detail (udbetalt første gang i juni 2017)

 

Baggrundspuljer med genbrug af rapportering fra andre fremførelsesområder:

 • Radio i dagtiden på P4, P3 og lokalradioer
 • Indspillet musik
 • Musik til fitness
 • Evergreen
 • TV

 

Detaljer om de enkelte puljer
Supermarkeder

Vi modtager data fra en professionel udbyder, som leverer musik til fem af de største supermarkedskæder. Afregning sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

Café, restaurant og bar

Baggrundsmusik til over 500 caféer/restauranter/barer leveres af én professionel udbyder, som sender data til Koda. Afregning sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

Musik-tv i fitnesscentre

Musikken og musikvideoer, som vises på tv-skærme i ca. 200 fitnesscentre afregnes direkte på baggrund af rapportering fra udbyderen. Afregning sker i forhold til antal afspilninger pr. værk.

Tøjbutikker

Vi modtager data fra en professionel udbyder, som leverer musik til et bredt udsnit af tøjbutikker og tøjbutikskæder. Afregning sker i forhold til antal afspilninger pr. værk.

Baresso-kæden

Baresso anvender samme musik i alle deres forretninger. Derfor kan vi særligt for denne butikskæde afregne direkte på baggrund af 100% rapportering. Vi afregner alene i forhold til de spillede musikminutter.

Musik i diskoteker og klubber

Baggrundsmusik i diskoteker og klubber afregnes på baggrund af en årlig liste over de mest spillede musikværker. Listen dannes hver uge ud fra minimum 125 DJs Top 20 hitlister fra de 100 største diskoteker og klubber i Danmark.

Specialkomponeret baggrundsmusik

Specielt komponeret mekanisk musik og særlig koncentreret anvendelse af eksisterende musikværker på fx cd har mulighed for at blive afregnet i overensstemmelse med brugen af værkerne. Der kan afregnes for musik brugt på følgende afregningsområder: 

 • Musik i telefonlinjer
 • Reklamevideo i butikker, på messer og lignende
 • Musik til behandling hos tandlæger, læger og anden terapi
 • Baggrundsmusik sammensat til formålet fra særlige udbydere 

Der er tale om fremførelser, som falder uden for afregningen af mekanisk musikanvendelse på fx restauranter, spillesteder, diskoteker og i butikker mv. via de seks baggrundspuljer.

Radio i dagtiden på P4, P3 og lokalradioer

Vi afregner alene i forhold til de spillede musikminutter for musikværker udsendt i dagtiden - søndag dog undtaget - svarende til virksomhedernes og forretningernes åbningstid.

Indspillet musik

Det overordnede kriterium for denne baggrundspulje er, at et værk er fremført i en af puljerne "Koncert" eller "Restaurant, café, bar m.fl." Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

 • Værket er udsendt i radioen efter 1991
 • Værket er registreret hos NCB som indspillet 

Det oprindelige afregningsbeløb pr. musikværk på koncertområdet danner baggrund for den afregning, du får fra denne baggrundspulje.

Musik til Fitness

Her genbruger vi musikforbruget på udvalgte radiokanaler.

Evergreen

En melodi er med i evergreenafregningen, hvis den har været spillet både inden for radio/tv og ved koncert/live-optræden i hvert af de seneste fem afregningsår. Den skal desuden have haft 100 fremførelser eller mere i det aktuelle afregningsår. Afregningen sker på grundlag af det årlige antal fremførelser.

Øvrig detail

Vi modtager data fra en veletableret musiktjeneste, som leverer ’in store’ musikløsninger til en lang række forskellige butikker indenfor detail-industrien. Afregning sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.