Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Overførsel af dine penge til andre

Frivillig overførsel af din udbetaling

En overførsel af dine penge til en tredjepart kaldes en transport. Det er en frivillig aftale mellem dig som medlem og en tredjepart om at transportere dine udbetalinger fra Koda. Ofte indgås en aftale om transport fordi en anden part har et tilgodehavende hos dig.  

Der findes to typer transporter:

 1. Transporter til musikforlag
  Hvis du har fået et forskud fra dit forlag da du indgik en kontrakt med dem, kan du give dem transport i din udbetaling fra Koda og NCB. Det betyder, at forlaget står som modtager af din udbetaling fra Koda. Ved denne type transporter er der ingen tidsbegrænsning, men løber indtil forskuddet er tjent ind. Vi forudsætter at forlaget giver dig en status på inddækningen (recoupment) af dit forskud.
 2. Transporter til andre
  Du kan også indgå en aftale om transport med fx en manager, booker eller advokat. Denne type transporter har altid en begrænset gyldighed på et år ad gangen, og skal herefter fornyes. Der skal sendes en ny transporterklæring til Koda.

  OBS! Det koster et administrationsgebyr på 500 kr. for hver registreret transport af denne type. Beløbet bliver fratrukket transporthaverens konto i forbindelse med registreringen af transporten.

Fælles for begge typer transporter:

 • Der skal indsendes en underskrevet transporterklæring til Koda ved transportens indgåelse.
 • Det skal fremgå klart om den gælder for både Koda og NCB udbetalinger.
 • Du kan ikke selv opsige transporten hos Koda. Det skal gøres via transporthaver.
 • Oftest gælder transporten hele medlemmets udbetaling i perioden. (Fra transportens indgåelse og et år frem, med mindre det drejer sig om inddækning af forskud til musikforlag, som ikke har tidsbegrænsning.)

Se eksempel på en standard transporterklæring. Ordlyden skal tilrettes så den passer til formålet.

Skatteindberetning af transporter

Vi gør opmærksom på, at selv om udbetalinger fra Koda og NCB er transporteret til andre end dig selv, så opgiver vi som udgangspunkt udbetalingerne til SKAT som personlig indtægt. Det skyldes, at rettighederne fortsat tilhører dig som medlem, og vi er forpligtede til at indberette indtægterne på den eller dem, der er indehaver af rettighederne.

Udlæg i din udbetaling

Et udlæg er i modsætning til en transport ikke resultatet af en frivillig aftale. Langt de fleste udlægs-begæringer kommer fra SKAT, som har et tilgodehavende hos dig som medlem, som skal dækkes ind gennem dine Koda/NCB- udbetalinger.

 • Udlæg skal registreres hos Koda.
 • Vi accepterer at notere udlæg i medlemmernes udbetalinger med en varighed på maksimalt 1 år.

Se flere detaljer om Koda og NCB's regler for notering af transport og udlæg for autor-medlemmer (pdf).

Anden betalingsadresse

Du kan vælge at få dine udbetalinger sendt til en anden bankkonto end din betalingsadresse. Du kan altid selv ændre betalingsadressen, uden samtykke fra eventuel anden part, der skulle have beløbet tilsendt. Denne betalingsadresse vil omfatte både Koda og NCB.

Overdragelse af vederlagsret

Opdateret 29.6.2022

Indenfor det seneste år, er der dukket en række eksempler op på internationale sangskrivere og komponister, der er blevet tilbudt enorme summer af private investorer for at sælge rettighederne til den offentlige fremførsel af deres værker. Fænomenet er mest udbredt i USA, hvor nogle særlige skatteregler gør det attraktivt at spekulere i opkøb og salg af musikrettigheder. Men også herhjemme får vi indimellem spørgsmål fra Koda-medlemmer, der ønsker at vide mere om de vilkår, der gælder for helt eller delvist videresalg eller overdragelse af deres rettigheder.

Som medlem af Koda har man valgt at overlade forvaltningen af sine rettigheder eksklusivt til Koda. En vigtig del af fundamentet for, at Koda kan sikre et rimeligt betalingsniveau for musikrettighederne for den samlede medlemsskare, er netop styrken i et stærkt og samlet rettighedskatalog. Derfor er eksklusivitetskriteriet en del af den medlemserklæring, man tilslutter sig ved sin indmeldelse i Koda. Man kan med andre ord ikke både være medlem af Koda og nyde godt af den kollektive rettighedsforvaltning, og samtidig overdrage rettighederne til sit musikkatalog til andre. 

Hvordan og til hvem man ønsker rettighedsbetalingen udbetalt til, er til gengæld alene op til det enkelte medlem. Så ønsker man at overdrage sine udbetalinger, helt eller delvist, til en tredjepart, og ønsker man at Koda skal overføre pengene til denne part direkte, kan man udfylde en såkaldt transporterklæring. 

Se eksempel på en standard transporterklæring. Ordlyden skal tilrettes så den passer til formålet.

Transporterklæringen skal sendes til [email protected]

Du kan også ringe til Kodas medlemsservice på 33 30 63 20, hvis du går med overvejelser omkring en transportaftale, eller har spørgsmål vedrørende rettighedsopkøb, så hjælper vi dig videre.