Forlagsforum

Fire gange om året afholder vi et møde i Forlagsforum på Koda. Det er åbent for alle interesserede musikforlæggere. På møderne deltager også relevante Koda medarbejdere og typisk også en NCB-repræsentant. 

På Forlagsforum udveksler vi gensidig information og drøfter aktuelle og relevante emner, som fx: 

  • De aktuelle udbetalinger og eventuelle ændringer i årets fordelingsplan 
  • Aftaler med de digitale musiktjenester (YouTube, Spotify, Wimp, YouSee, m.fl.) 
  • Igangværende forhandlinger med storkunder 
  • Udvikling af nye systemer 
  • AV-problematikker
  • Dansk musik i udlandet 
  • CISAC-projekter 
  • EU-direktiver 

Ud over at holde sig opdateret på Kodas og NCBs kerneforretning og drift, er Forlagsforum også en god mulighed for at få sat ansigt og navn på centrale Kodamedarbejdere, samt møde de øvrige musikforlæggere. 

Arbejdsgrupper

Som sideskud på Forlagsforum, har vi etableret nogle arbejdsgrupper. Interesserede musikforlæggere kan til hver en tid tilmelde sig, og her få mere at vide om fx dokumentationsspørgsmål, herunder AV-problematikker og afregningsspørgsmål, eller systemudvikling på Mit Koda. Har man lyst til at deltage i enten Dokumentationsgruppen eller Mit koda arbejdsgruppen,  kan man sende en mail til publisher@koda.dk

Invitation til Forlagsforum

Skriv til publisher@koda.dk, hvis du er forlagsmedlem af Koda og gerne vil have sendt en invitation til møderne i Forlagsforum. Du kan også få tilsendt referatet fra vores sidste møde, hvis du er interesseret i at vide lidt mere om indholdet af møderne. 

Se program for næste møde HER 

Hold jer orienteret om aktuel information og nyheder fra Koda til jer om ophavsretsverdenen lokalt og internationalt via nyhedsbrevet til musikforlag

Forlagsforum 2021

Mandag den 8. marts, kl. 10.00 – 12.30 (Online)

Mandag den 14. juni, kl. 13.00 – 16.00

Onsdag den 29. september, kl. 10.00 – 12.30 (Online)

Mandag den 13. december, kl. 13.00 – 16.00