Forlagsforum

I Forlagsforum samarbejder Koda med musikforlæggere og NCB om at skabe merværdi ud af kendskabet til hinandens branche, (kerne)forretningsgange og daglig drift. Dette gør vi for at kunne optimere samarbejdet mellem parterne som også vil være med til at gøre serviceydelsen endnu bedre over for vores medlemmer/ ophavsmænd.

Vi afholder fire møder hvert år som typisk ligger tæt på Kodas-afregningsdatoer. Vi udveksler generel information og drøfter aktuelle og relevante emner, fx:

  • Brugersystemer til værkanmeldelser, afregning og udbetaling
  • Behandling af cue sheets og tracking af dansk musik i udlandet.
  • Aftaler med digitale musiktjenester (YouTube, Spotify, Wimp, TDC)
  • Hvad der ellers rør på sig ude i den store verden, herunder eu-direktiver.

Vi har erfaret at kendskabet til Kodas kerneforretning er meget vigtig i dette forum. Derfor har vi oprettet fire arbejdsgrupper, som skal se nærmere på udviklingsønsker inden for: Dokumentation – Mit Koda – AV – Afregning. 

Invitation

Kontakt Kodas Repertoire afdeling på publisher@koda.dk, hvis du er medlem af Koda som forlag og gerne vil have sendt en invitation til møderne i Forlagsforum. Du kan også få tilsendt referatet fra vores sidste møde, hvis du er interesseret i at deltage.

Se programmet for det næste møde HER

Hold jer orienteret om aktuel information og nyheder fra Koda til jer om ophavsretsverdenen lokalt og internationalt via nyhedsbrevet til musikforlag

Forlagsforum 2020

Mandag den 9. marts, kl. 10.00 – 13.00

Tirsdag den 16. juni, kl. 13.00 – 16.00 (Webinar)

Onsdag den 30. september, kl. 10.00 – 13.00

Mandag den 14. december, kl. 13.00 – 16.00