Din guide til effektiv fundraising

Her kan du læse om forskellige former for fundraising, få gode råd til din ansøgning og få tips til, hvor du kan søge.

Registre og hjemmesider

Nedenfor finder du en liste med eksempler på websider med oversigter over legatregistre. På nogle af siderne kan du også finde råd og vejledning i forbindelse med legat- og fondsansøgninger:

Fundraisinghow 
Legatbogen.dk
Legatmidler.dk
Legatregistret.dk

Statens Kunstfond
So.dk (legater til studerende)

Eksempler på danske og internationale crowdfunding sider:

www.booomerang.dk
www.kickstarter.com
www.gofundme.com

Læs mere om fundraising

Vil du forbedre dine fundraising-redskaber, så anbefaler vi bogen ”Fundraising til kreative projekter” af Maiken Ingvordsen.

Partnerskaber

I dag er det ikke ualmindeligt, at kunstnere finder finansiering og markedsføring af deres projekter ved at indgå partnerskaber med erhvervslivet. Et kommercielt partnerskab med en virksomhed kan have en uendelig række af former og størrelsesforhold. 

Musikbranchen er traditionelt kendt for indgå kommercielle partnerskaber med fx bilmærker, mobilselskaber, tøjmærker, alkohol og læskedrikke, eller virksomheder/initiativer, der formidler en sag, som fx Fair Trade, økologi og menneskerettigheder. Men kun kreativiteten sætter rammen – den gode idé kan være penge værd. 

Herhjemme er nogle af de mest populære eksempler på kommercielle partnerskaber mellem bands & brands fx Lukas Graham - Dali, Tina Dichow - SAS, The Floor is Made of Lava/Kashmir/Sort Sol - Royal Unibrew, Blue Van - Apple, The Astroid Galaxy - Heineken, Nephew - Audi/DSB, Nik & Jay og Morten Breum - Pepsi Max, Efterklang - Hi Fi Klubben, Medina - Carlsberg (Schweppes), Ida Corr/L.O.C - TDC, Burhan G - Mercedes Benz, BliGlad – Quint, Mew – B&O, Big Fat Snake – J. Jensen miljøsanering.  

For at indgå i et kommercielt partnerskab med en virksom er det vigtigt, at du gør dig klart, hvilken brandingværdi din musik indeholder og hvilket marked din musik appellerer til. Først her kan du målrette din søgen efter et passende partnerskab og italesætte, hvad du kan bidrage med, og hvilke muligheder du ser for en potentiel co-branding eller for attraktive ”joined events”.  

Kommercielle partnerskaber kan indgås direkte mellem kunstneren og virksomheden. De kan også formidles gennem professionelle aktører, der lever af at lave den gode forbindelse mellem ”bands og brands”. Se et par eksempler på danske og internationale aktører her: 

Volume

StepItUp

FRUKT Communications

Se Musikparlamentets video Bands og Brands

Læs artiklen ”Kommercielle partnerskaber er vejen frem” – en rapport fra vores konference ”More Music Better Brands” november 2012.

Læs også Musikzonens ”Musik & Brands – en guide til musikere” med konkrete råd til musikere om kommercielle partnerskaber mellem musikbranchen og erhvervslivet.

Sponsorater

Sponsorater er i sit udgangspunkt en en-vejs-ydelse, som virksomheder giver fx en kunstner eller et band med det primære mål at skabe synlighed og kontakt til bestemt segment. Sponsoratet kan bestå af såvel penge som produkter, der kommer til at indgå i kunstnerens/bandets egne aktiviteter, fx en koncertturné eller en musikvideo.  

Sponsorater kan blive tilbudt på eget initiativ af virksomheder, men typisk vil det være dig selv eller en professionel fundraiser, som søger sponsoraterne ud fra en betragtning om, hvilken reklameværdi din musik kan have for en specifik virksomhed.

Før du søger et sponsorat, er det vigtigt, at du har gjort dig klart, hvilket marked din musik appellerer til, og at du har gennemtænkt en mulig forretningsmodel, som forener dit ”brand” eller fx kulturen omkring den musikgenre, du spiller, med en attraktiv synlighed for den specifikke virksomhed. De marketingsansvarlige, som vurderer din ansøgning har typisk travlt, og skal kunne gennemskue potentialet med det samme. 

Sponsorater fra virksomheder har til alle tider været en del af musikbranchen, men tendensen er, at det i højere grad er deciderede partnerskaber med mulighed for effektiv co-branding eller joined-events, som er attraktive for både kunstnere/bands og virksomheder. Læs mere om kommercielle partnerskaber her

Crowdfunding

Crowdfunding (crowd-sourced fundraising) er en form for fundraising, hvor du kan rejse penge til dine idéer og projekter via donationer fra individuelle bidragsydere - såvel fra dit netværk som fra fuldstændig fremmede. Crowdfunding foregår for det meste via særlige crowdfunding websites, hvor folk på baggrund af en kreativ præsentation kan støtte forskellige projekter.

Crowfunding fungerer således: 
 • Du tilmelder dit projekt et crowdfundingsite
 • Du uploader et videopitch og en præsentation af dit projekt, hvor du beskriver/viser, hvad du søger finansiering til.
 • Du sætter et beløb som mål for din crowdfunding, samt en slutdato for, hvornår din kampagne udløber.
 • Crowdfundingsitet validerer dit projekt, og når det er godkendt, kan du starte din kampagne.
 •  

Når først din crowdfundingkampagne er skudt i gang, så gælder det for dig om at skabe synlighed, der kan tiltrække bidragsydere, også kaldet ”fundere”, til dit projekt.  

Crowdfunding er drevet af et ”Rewards-system”, hvor dine bidragsydere, alt afhængig af størrelsen af det donerede beløb, får en belønning for at støtte dig. Søger du fx finansiering til en musikudgivelse kan en ”reward” være alt fra en signeret cd, en invitation til en release-event, til en eksklusiv intimkoncert hjemme hos bidragsyderen selv. Kun fantasien sætter grænser! 

Forudsætningen for at du får udbetalt dine penge er, at du opnår at indsamle det beløb, som du har sat som mål for din crowdfundingkampagne – ellers skal bidragsyderne ikke betale. 

Crowdfunding er en god alternativ finansieringsform, der ikke bare genererer penge, men som er med til at skabe engagement blandt fans, netværk og publikum.

Eksempler på danske og internationale crowdfunding sider:

www.booomerang.dk
www.kickstarter.com
www.gofundme.com

Læs mere om crowdfunding på Dansk Musiker Forbunds hjemmeside: Hvad er crowdfunding

Læs også GAFFAs artikel: Hva' vil I gi' for at jeg laver en ny plade?

Private fonde, foreninger o.a.

3Fs Medie- og Kulturfond  Ansøgningsfrist 15. februar, 17. maj, 16. august, 15. november 2019

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond Ansøgningsfrist 1. juli 2020 

Dansk Artistforbund Ansøgningsfrist 4. oktober 2019, kl. 12

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening Ansøgningsfrist 6. september 2019, kl. 16

Dansk Korforbund Løbende ansøgningsfrist 

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2019

Dansk Organist og Kantor Samfund Ansøgningsfrist 1. maj 2020

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Ansøgningsfrist 15. februar og 15. august 2020

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

FashionForest legatet (musikstuderende og musikuddannede) Ansøgningsfrist 1. marts 2020

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september 2020

Hannibal Sanders Fond Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2020

Hempel Fonden Løbende ansøgningsfrist

Illum Fondet Ansøgningsfrist: 1. maj 2020

Jazz Danmark støttepuljer Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen i slutningen af februar/begyndelsen af marts måned

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist: Ultimo maj

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: 1. oktober 2019

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist: 15. april 2020. Kl. 16

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 31. marts,  30. november 2019

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 1. marts og 1. december 2019

SNYK 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november 2019

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist ultimo 2019

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist: 1. februar, 5. april, 24. maj, 26. juli, 27. september, 15. november 2019

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Ansøgningsfrist: 4. marts, 3. juni, 2. september, 2. december 2019.

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist

Weyse Fonden Løbende ansøgningsfrist

Wilhelm Hansen Fonden Ansøgningsfrist: 31. august 2020

William Demant Fonden Løbende ansøgningsfrist

Statslige, regionale og kommunale puljer

Statens Kunstfond

Amatørmusik Frist den 14. august 2020

Arbejdslegater – musik Frist den 15. februar 2020

Børn og unge – læringsmiljøer Frist den 14. august 2020

Huskunstnerordningen Frist den 1. oktober 2019

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist den 14. august 2020

Internationale udviklings- og netværksaktiviteter Frist 1. oktober 2019

Komponistaftaler Frist den 15. januar, 15. maj, 16. september 2019

Koncertvirksomhed og musikfestivaler Frist 14. august 2020

Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje Frist 2. marts 2020

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist den 14. august 2020

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik) Frist 1. december 2019

 

Regionale puljer

Region Hovedstaden: p.t ingen relevante puljer.

Region Midtjylland: De regionale kulturudviklingsmidler

Region Nordjylland: Kulturpuljen

Region Syddanmark: Kulturpuljen

  

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Kulturpulje

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen

Frederiksberg Kommune: Musikudvalgets pulje

Københavns Kommune: Kultur- og Projektpuljen 

Odense Kommune: Tilskud til musik og kultur

Koda og medlemsforeningernes støttepuljer
Kodas kollektive båndmidler

Gennem Kodas kollektive båndmidler yder Koda støtte til både organiseringen af dansk musikliv og til udviklingen af ny dansk musik.

Vi yder forskellige former for støtte til fx udgivelser, arbejdslegater, studielegater, komponisthonorarer.

Svar på ansøgninger til Kodas Kollektive Båndmidler 2019 ventes primo juni. Næste ansøgningsfrist er februar 2020. Flere informationer følger.
Læs mere


Kodas kulturelle midler

Som noget nyt er alle legater under Kodas Kulturelle midler nu samlet på et sted. På portalen kan du danne dig et overblik over de forskellige støttemuligheder, se hvad der er relevant for dig, og sende din ansøgning afsted – alt sammen fra samme portal.

Indtil i år har støtte fra de kulturelle midler skullet søges via de enkelte komponistforeninger DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne samt Koda. Sådan er det ikke længere. I dag er adgangen til de mere end 25 forskellige legater samlet i en fælles ansøgningsportal under Koda Kultur. Det betyder, at du nu har en samlet indgang, når du vil søge i de legater og puljer, der er relevante for dig.
Læs mere.

Se regulativ for anvendelsen af Kodas kulturelle midler

Gode råd til din fundraising
Når du skal søge støtte, kan du anvende en række forskellige metoder:
 • Du kan søge såvel offentlige som private fonde – du kan orientere dig om aktuelle fonde på internettet og i dagspressen, du kan gå på biblioteket og studere diverse legathåndbøger.
 • Du kan benytte dig af crowdfunding via internetbaserede donationssider, hvor folk kan donere penge til dit projekt på baggrund af en præsentation, som du har uploadet (video, billeder, tekst, etc.)
 • Du kan søge sponsorater hos virksomheder, som kan have reklameværdi ud af deres engagement i dit projekt.
 • Du kan søge partnerskaber hos virksomheder, hvor du vurderer, at I begge kan drage fordel af fx co-branding eller joint-events

Med et godt overblik over de støtteydere eller samarbejdspartnere, som kan være relevante for dig at kontakte, kan du lægge en strategi og en tidsplan (hvad, hvor og hvornår) for din fundraising. Har du brug for hjælp, så kan du søge assistance hos en professionel fundraiser.

3 forudsætninger for en god ansøgning

Når du skal lave en ansøgning til en potentiel støtte-giver, sponsor eller partner, så er det vigtigt, at du har følgende ting for øje:

 • Skriv en motiveret og målrettet ansøgning.
  Det er vigtigt for læseren hurtigt at kunne identificere formålet, indholdet og ambitionen med dit projekt. Husk at sætte ord på, hvad der gør det unikt, og hvorfor du brænder for det. Underbyg din projektbeskrivelse med konkrete planer; fx en strategi, tids-, aktivitets- og finansieringsplan, som viser, at du ved, hvordan det hele skal realiseres i praksis. Din evne til at udtrykke dit personlige engagement og til at lave en gennemtænkt projektbeskrivelse vil være det afgørende salgsargument.  
 • Gør det effektivt og overskueligt!
  En projektbeskrivelse bør max være 1-3  A4 sider, da din ansøgning ofte vil blive vurderet på kort tid. Er det vigtigt for ansøgningen at gå mere i dybden med konkrete detaljer, så vedlæg dem i bilagsform. Sørg for at henvise til dine bilag i projektbeskrivelsen, og lad dem fremgå i nummereret rækkefølge.

  Tjek efter for stavefejl og skriver du i hånden, så skal det være læseligt – en ulæselig ansøgning virker useriøs og kan blive afvist af den grund alene.
  Sørg altid for at have et opdateret CV, som omfatter relevante aktiviteter i forhold til dit projekt.

  Hvis du bruger links til internettet, så vær sikker på, at de virker. Og vedhæfter du lyttemateriale så skal det – foruden at være i god kvalitet – være på et garanteret læsbart format. Få vil give sig tid til at kontakte dig, hvis det ikke virker!

  Lav et overskueligt budget med realistiske tal. Indhent eventuelt tilbud, så du kan være så     præcis som muligt.

  Spil med åbne kort og søg ikke et lavt beløb ud af ydmyghed – det undergraver indtrykket af din egen tro på projektet, og kan få støtteyderen til at føle sig overflødig.

  Skriv gerne i ansøgningen, hvis andre støtter projektet – det vil virke motiverende.

  Sørg for at formalia er i orden og alle kontaktdata er korrekte. 

 • Sæt dig ind i fondens/virksomhedens profil
  Hvem er de ? Hvad er deres formålsbestemmelser? Har de en fast tilskudsramme? Stiller de bestemte krav til dig som ansøger eller til projektet? Er der en bestemt ansøgningsformular?
  For at motivere nogen til at støtte dit projekt, er det vigtigt at udvise en reel interesse for den pågældende fond eller virksomhed. Det er let gennemskueligt, hvis du bare sender en standardansøgning, som ikke tager højde for støtteyderens profil og krav. Det kan også lukke en dør for senere ansøgninger.