Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Udland

Hvad gør Koda for mig i udlandet?

Koda er blandt de mest aktive ophavsretsselskaber i verden, når det kommer til at sikre vores medlemmer en korrekt udbetaling fra udlandet. Vi modtager penge fra udlandet og videresender dem til medlemmerne. Vi kontrollerer om andele og rettighedshavere er korrekte. Vi indsamler oplysninger om fremførelser i udlandet og sammenholder fremførelserne med indkomne beløb for at afklare, om de udenlandske ophavsretsselskaber udbetaler korrekt af egen drift.

Udlandsområdet har fået tilført flere ressourcer de senere år, og vi er i tæt kontakt med ophavsretsselskaberne i udlandet, og arbejder aktivt på at afdække deres fordelingsregler, praksis og eventuelle fejl og mangler.

Hvor kommer pengene fra?

Koda opkræver ikke selv penge i udlandet, men har indgået aftaler med ophavsretsselskaber i det meste af verden. Ophavsretsselskabet i hvert land opkræver penge fra dem, som bruger musik i deres land (tv-kanaler, radiokanaler m.v.).

Har du fx spillet dine egne sange til en koncert i Tyskland, opkræver det tyske ophavsretsselskab, GEMA, penge fra den tyske koncertarrangør. Pengene bliver fordelt på de musikværker, du har spillet under koncerten. GEMA sender derefter pengene til Koda, som videreafregner pengene til dig uden fradrag af yderligere administrationsomkostninger.

Får jeg penge for alle mine fremførelser i udlandet?

Nej. Lokalradio, lokal-tv og satellitkanaler bliver fx ofte udbetalt via stikprøver. Du er kun berettiget til penge, hvis din musik bliver spillet i den stikprøveperiode, som er aftalt mellem fx lokalradioen og det udenlandske ophavsretsselskab.

En del ophavsretsselskaber udbetaler ikke for internetfremførsler, reklamer eller filmfestivaler.

Min musik bliver spillet i udlandet. Hvor mange penge får jeg?

Koda kender ikke beløbet på forhånd.

Der er mange forhold, som påvirker beløbets størrelse. Hvis din musik fx er spillet på en radiokanal kan beløbet afhænge af musikkens varighed, antal lyttere, musiktypen, tidspunkt på dagen, om det er en lokalradio eller en national radiokanal m.m. Beløbet vil desuden variere fra år til år.

Ophavsretsselskaber i udlandet vil normalt ikke selv kunne beregne beløb, før de ved, hvor meget musik der er blevet spillet i hele perioden. Hvis en radiokanal fx betaler for ét år, skal radiokanalen sende oplysninger om al musik, den har spillet det år, før ophavsretsselskabet kan beregne, hvor mange penge hvert enkelt musikværk skal have.

Hvornår får jeg penge fra udlandet?

Det varierer fra ophavsretsselskab til ophavsretsselskab. Nogle ophavsretsselskaber sender penge til Koda én gang om året, mens andre sender penge flere gange årligt. Normalt modtager Koda penge fra udlandet 6-18 måneder efter, at musikken er blevet spillet.

Én af grundene til at det kan tage lang tid er, at ophavsretsselskabet nogle gange skal have oplysninger om hele periodens musikbrug, før de kan regne beløbet ud til det enkelte musikværk. Hvis en radiostation fx indbetaler penge for ét år, skal ophavsretsselskabet modtage oplysninger om hele årets musikbrug, før de kan beregne, hvor mange penge det enkelte musikværk skal have.

Skal jeg have et forlag for at modtage korrekt udbetaling fra udlandet?

Nej, ikke nødvendigvis.

Forlag opkræver ikke penge fra dem, som bruger musikken (tv-stationer, radiostationer, koncertarrangører m.v.), og forlag er ikke involveret i den rapportering, som sker mellem dem, som bruger musikken og de udenlandske ophavsretsselskaber. Når din musik bliver spillet i udlandet, fortæller musikbrugerne det lokale ophavsretsselskab, hvad de har spillet af musik. Hvis der er spillet dansk musik, sender ophavsretsselskabet penge til Koda, som udbetaler pengene til Kodas medlemmer.

Rapporteringen fra nogle musikbrugere kan dog være mangelfuld. Det kan betyde, at du ikke modtager penge for alle fremførelser af din musik. Det er ikke alle forlag, som systematisk indsamler oplysninger om fremførelser af deres musik, men nogle forlag har specialiseret sig i at spore fremførelser og kontrollere afregninger. Hvis de finder fejl, kontakter de ophavsretsselskabet, så denne kan undersøge sagen.

Hvis du oplever generelle problemer med at modtage korrekt udbetaling fra udlandet, kan du overveje at indgå aftale med et sådant forlag. Men dit første skridt bør være at kontakte Koda. Vi arbejder aktivt på at klarlægge ophavsretsselskabernes performance, og reklamerer naturligvis, hvis der opstår fejl eller manglende udbetaling.

Hvad er fristen for at reklamere over en manglende udbetaling?

Det varierer fra ophavsretsselskab til ophavsretsselskab, men normalt kan vi reklamere overfor det udenlandske ophavsretsselskab i 3 år.

Hvis et ophavsretsselskab fx har sendt penge til Koda i sommeren 2014, kan du reklamere over beløbet frem til sommeren 2017.

Hvor stor en del af mine udlandsindtægt tager Koda i administration?

Ingenting. Det beløb vi modtager fra udlandet, sender vi ubeskåret videre til dig. Det udenlandske ophavsretsselskab tager en administrationsprocent hos dem, men vi fratrækker ikke administration igen, når vi modtager penge fra udlandet

Hvad betyder det, at noget udbetales via stikprøver?

Hvis en udenlandsk radiokanal eller tv-kanal kun har få lyttere/seere, betaler de ikke så mange penge til det udenlandske ophavsretsselskab for retten til at spille musik. Hvis ophavsretsselskabet har opkrævet et mindre beløb, benytter de sig typisk af stikprøver. Det betyder, at fx en radiokanal kun sender oplysninger om den musik, som de har spillet i en kort periode, fx en uge pr. år. Det er kun den musik, som indgår i stikprøven, der får penge.

Stikprøver bliver ofte brugt på lokalradio, lokal-tv og satellitkanaler.

Kender Koda til alle fremførelser af dansk musik i udlandet?

Nej. Koda modtager ikke oplysninger fra udenlandske musikbrugere (udenlandske radiostationer, tv-stationer m.v.). De udenlandske musikbrugere fortæller kun deres lokale ophavsretsselskab, hvad de spiller af musik.

Kodas viden om, hvad der bliver spillet af dansk musik i udlandet, er begrænset til, hvad Kodas medlemmer fortæller os, samt hvad vi køber af data m.m. Formålet med at købe data er at kontrollere de udenlandske ophavsretsselskabers udbetaling. Det sker på stikprøvebasis. Formålet er ikke, at Koda skal skabe et dækkende overblik over alle fremførelser af dansk musik i verden. Det vil være for dyrt, og er dobbeltarbejde i forhold til det arbejde, ophavsretsselskaberne i udlandet skal udføre. Det er ophavsretsselskabet i det enkelte land, som skal bevare overblikket over, hvad der bliver spillet af musik i deres territorium, lige som Koda gør det for Danmark.

Skal jeg sende Koda oplysninger om alle mine fremførelser i udlandet?

Du bør altid sende oplysninger om dine koncerter til Koda. Det gør du som med koncerter i Danmark, på Mit Koda, hvor du kan angive land. Det er normalt ikke nødvendigt at sende oplysninger om andre slags fremførelser. Du kan læse nærmere under de enkelte udlandsområder på Kodas hjemmeside.

Vi anbefaler, at man altid tjekker sin udbetaling og kontakter Koda, hvis man oplever fejl. 

Bliver jeg dobbeltbeskattet af indkomst fra udlandet?

Danmark har aftaler med en lang række lande for at sikre, at den samme indkomst ikke bliver dobbeltbeskattet. Hvis den udenlandske indkomst kommer fra et land, som Danmark ikke har nogen aftale med, er der i ligningslovens § 33 og 33A regler, der sikrer mod dobbeltbeskatning.

Se lande, hvor Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Læs evt. mere på SKATs hjemmeside

Kan jeg få penge tilbage for skat i udlandet?

I enkelte tilfælde kan du måske få penge tilbage i skat vedrørende din Koda-afregning fra udlandet. Har du eksempelvis haft indtægter fra Frankrig og Spanien, kan du måske få penge tilbage, fordi der fra disse to lande kan være trukket skat. Man kan normalt ændre i sin årsopgørelse inden den 1. maj for indtægter fra udlandet fire år tilbage i tid.

Det er SKAT, der beslutter, om du kan få penge tilbage i skat. Det kommer blandt andet an på dine konkrete forhold og om der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land.

Vi henstiller til at du undersøger det på www.skat.dk.

Du kan også kontakte Kodas Medlemsservice på [email protected]

Bemærk dog at vi desværre ikke har mulighed for at yde individuel skatterådgivning.

 

Bør jeg melde mig ind i flere ophavsretsselskaber?

De aftaler, som ophavsretsselskaberne indgår med hinanden, fastslår, at man som selskab  skal behandle andre ophavsretsselskabers medlemmer på samme vilkår som ens egne medlemmer. Dette netop for at gøre det overflødigt at melde sig ind i flere ophavsretsselskaber. Som medlem af Koda bliver dine fremførelser i fx USA behandlet efter de samme regler og tariffer, som de amerikanske ophavsretsselskaber anvender overfor deres egne medlemmer. Du modtager således samme beløb, hvis din musik bliver spillet i USA, uanset om du er medlem af Koda eller af det amerikanske ophavsretsselskab ASCAP eller BMI.

I enkeltstående tilfælde kan det være relevant at overveje at flytte sit medlemskab, fx hvis man flytter til et andet land, eller modtager størstedelen af sin indtægt fra et enkelt land. Spørg Koda om råd, hvis du er i tvivl. Kontakt [email protected]

Hvad nu hvis Koda ikke har aftale med det land, hvor min musik er blevet spillet?

Koda har samarbejdsaftaler med ophavsretsselskaber over det meste af verden. De lande, vi ikke har aftaler med, ligger hovedsagligt i Mellemøsten, Central- og Sydøstasien, hvor der endnu ikke er etableret ophavsretsselskaber.

Hvis din musik bliver spillet i et land, hvor Koda ikke har nogen samarbejdsaftale, modtager du ingen penge, da der ikke bliver opkrævet for brugen af din musik. 

Min musik bliver spillet i Japan og Sydkorea. Har Koda aftaler med selskaber der?

Ja, Koda har aftale med det japanske ophavsretsselskab JASRAC og det Sydkoreanske KOMCA.

Koda har besøgt selskaberne flere gange, for at lære mere om deres regler og praksis, og sikre, at Koda modtager korrekt udbetaling, når dansk musik bliver spillet. Det er to af de lande, hvor dansk musik nu og historisk har en stor udbredelse, og derfor har der været ekstra fokus på at møde selskaberne for at optimere korrekt udbetaling og behandling af data derfra.

Koncerter i udlandet

I de fleste vestlige lande kan du forvente at modtage en udbetaling for dine koncerter. I nogle lande bliver der spillet så få danske koncerter, at vi ikke kender det udenlandske ophavsretsselskabs regler på området. Derfor kan vi have meget lidt erfaring med deres muligheder for at indhente betaling fra den enkelte koncertarrangør.

Hvad skal du gøre?

Husk at rapportere dine koncerter via Mit Koda senest 1 måned efter afholdelsen. Koda sender dine oplysninger videre til ophavsretsselskabet i udlandet, så de kan opkræve penge ifølge deres lokale regler. Du skal være opmærksom på, at koncerter i udlandet kommer senere til udbetaling end koncerter afholdt i Danmark. Sagbehandlingen tager lidt længere tid, når koncerterne skal via to forvaltningsselskaber.