Streamingtjenester

Udbetalingen for musik på streamingtjenester varierer fra periode til periode og tjeneste til tjeneste. Samtidig er dine udbetalinger afhængige af, hvor stor en andel af rettighederne du har og hvor mange gange, din musik er streamet.

Sådan udbetaler Koda for streaming

Herunder kan du se en video, der på under tre minutter fortæller, hvordan udbetalingen for et stream udregnes. I videoen indgår der en beregning af værdien af 1.000 streams baseret på tal fra 2017. Dette tal er siden opdateret og findes længere nede på denne side.


Streamingtjenesternes betaling for musikken

Streamingtjenester som Spotify og Apple Music betaler alle en andel af deres indtægter for at bruge musik. I alt betaler tjenesterne omkring 70 procent af deres indtægter videre til dem, der har rettigheder på musikken. Omkring 55 procent går typisk til pladeselskaber og deres artister, og 12-15 procent går typisk til Koda.

Din udbetaling varierer

Når Koda modtager andelen af en streamingtjenestes indtægter i en given periode, fordeles disse ligeligt blandt alle de streams, der har været på tjenesten i den givne periode. Dermed er værdien af et stream ens for alle medlemmer.

Vær dog opmærksom på, at udbetalingen for et stream varierer fra tjeneste til tjeneste og fra periode til periode. Det skyldes, at udbetalingen for et stream afgøres af: 

  • den enkelte tjenestes indtægter og
  • antallet af afspilninger i en given periode.

Af den grund kan man ikke på forhånd vide, hvad et stream giver i en kommende udbetaling fra Koda.

 

Dine specifikke udbetalinger afhænger i øvrigt af:

  • hvor mange gange din musik er streamet
  • hvor store rettighedsandele du har på musikken.

 

I tabellen herunder kan du se eksempler på gennemsnitlige udbetalinger fra Koda med en rettighedsandel på 100 procent. Hvis du har 50 procent af retiighederne på et værk, vil du altså i gennemsnit have modtaget halvdelen af de angivene beløb.

 Gennemsnitlig udbetaling for 1.000 streams pr tjeneste i 2019
Tjeneste Til udbetaling for 1.000 streams
Spotify 8,8 kr.
Spotify Free 0,9 kr.
Apple Music 26,6 kr.
Tidal 14,6 kr.
You See Musik 17,4 kr.

Tabellen viser gennemsnitsudbetalingen i 2019 for 1.000 streams på abonnementsdelene af tjenesterne. Derudover viser den også gennemsnitsudbetalingen for 1.000 streams på den annoncefinansierede del af Spotify (Spotify Free), som er den eneste tjeneste, der udbyder denne model. 

På tværs af alle tjenester udbetalte Koda i gennemsnit 11 kroner for 1.000 streams i 2019.

Forskellen på tjenesterne

Når et stream på for eksempel Spotify giver relativt mindre end for eksempel Tidal, hænger det sammen med, at Spotify-burgere generelt lytter til mere musik end brugerne på Tidal.   

Streamingtjenester Koda har aftale med

Rettighedsalliancen, som Koda er en del af, har lavet en hjemmeside med en oversigt over de tjenester, der har indgået aftaler med rettighedshaverne i Danmark. 

Se listen over tjenester

Om din ubetaling

  • På din kontooversigt på Mit Koda kan du se detaljer om dine udbetalinger fra streamingtjenester.
    Gå til Mit Koda

  • Du modtager udbetaling for de streamingtjenester én gang i kvartalet.