Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Minutværdier for Video On Demand

På denne side vises gennemsnitlige minutværdier for SVOD (Subscription Video On Demand) tjenester, som er de abonnementsbaserede VOD-tjenester. Værdierne gælder for aftaler, Koda har indgået med tjenesterne, og dækker forbrug i Danmark.

Minutværdierne nedenfor er baseret på afregningsdata fra tjenesterne Netflix, TV 2 Play (On demand), DRTV og Viaplay og er inddelt i forskellige intervaller, som afspejler hvor populær en av-produktion er på en SVOD-tjeneste. Det vil sige, at intervallet 1-50 viser den gennemsnitlige minutværdi pr. år for musikværker, der indgår i en af de 50 mest populære/streamede av-produktioner (film eller serieafsnit) på f.eks. TV 2 Play. 

 

Interval (pr film/afsnit) Gennemsnitlig årlig minutværdi
1-50 681 kr.
51-250 353 kr.
251-1.000 155 kr.
1.001-5.000 54 kr.
5.001-15.000 15 kr.

Disse gennemsnitlige minutværdier kan bruges til at lave generelle estimater for, hvor meget man omtrent kan forvente at modtage fra Koda (pr. år pr. tjeneste) ud fra forventning om, hvor populær av-produktionen kommer til at være. 

Bemærk: Der er således ikke tale om konkrete eller garanterede udbetalingsværdier. 

Værdierne vedrører kun visninger i Danmark, da udbetaling for visning på SVOD-tjenester i andre lande sker via Kodas udlandsudbetalingDe foreløbige minutværdier for 2024 er negativt påvirket af en uenighed om tariffer med Nuuday, som blandt står bag produktet YouSee. Vi kender først de endelige slutværdier, når der er fundet en afklaring i spørgsmålet om tarifferne. til vores medlemmer.

Nedenfor fremgår nogle regneeksempler, som illustrerer, hvordan værdierne kan bruges. Begge eksempler viser estimeret udbetaling for visninger i Danmark til et helt værk, dvs. det beløb, som skal deles mellem alle rettighedshavere på værket.

Eksempel på serie

Hvis en komponist har leveret 35 minutters musik pr. afsnit til en serie med 6 afsnit, som ligger i top-50 over mest streamede produktioner, så vil den gennemsnitlige årlige udbetaling være: 35 min. x 681 kr. x 6 = 143.010 kr. pr. år.

Eksempel på film

Hvis en komponist har leveret 40 minutters musik til en film, som ligger i intervallet 251-1.000 over mest streamede produktioner, så vil den gennemsnitlige årlige udbetaling være:  40 min x 155 kr. = 6.200 kr. pr. år.