YouTube

Hvor meget får jeg, hvis min musik bliver brugt på YouTube?

Din konkrete udbetaling for en video med musik på YouTube afhænger af antallet af streams, og hvor mange annonceindtægter den enkelte video genererer. Vær opmærksom på, at reklameindtægterne kan variere meget fra video til video, da en video kan have tilknyttet forskellige antal og typer af annoncer.

Hvor stor er Kodas andel af YouTubes indtægter?

Beregningen af udbetalingen fra YouTube baseres på de annonceindtægter, der kommer fra annoncer tilknyttet de enkelte videoer. Vi modtager en procentsats af omsætningen på baggrund af vores aftale med Google, og den sats sammenholdt med antal streams udløser en udbetaling.

Størrelsen af Kodas andel er en fortrolig del af vores forretningsaftale med YouTube. For at opnå den bedst mulige aftale har vi valgt at acceptere YouTubes krav om fortrolighed.

Får jeg betaling for reklamer på YouTube?

Hvis din musik indgår i reklamer i forbindelse med visninger af andet indhold, så får du ikke udbetalinger fra YouTube. Det er fordi, dette er betalt placering af indhold.

Er en YouTube video en reklame i sig selv, vil der være udbetaling for dette, så længe kravene for levering af metadata til YouTube er opfyldt.

Får jeg udbetaling for musik på YouTube?

Ja. Dette forudsætter, at musikken er forsynet med korrekt metadata, som er formidlet til YouTube via et musikselskab eller en aggregator.

Hvad med udbetaling for partnerskabskanaler?

Såfremt der er reklamer tilknyttet videoen, kommer der en udbetaling. Det er ikke afgørende, at der er tale om en partnerskabskanal.

Gælder aftalen for Koda-medlemmer på hele YouTube eller bare YouTube i DK?

Kodas aftale med YouTube gælder kun afregning for den danske del af YouTube inklusiv Grønland og Færøerne. For brug i andre lande repræsenteres Kodas medlemmers rettigheder af det lokale forvaltningsselskab.

Hvad kræver det at få udbetaling for musik på YouTube?

Du kan kun få betaling for musik på YouTube, hvis følgende 4 kriterier er opfyldt:

  1. Musikken er anmeldt til Koda
  2. Der er tilknyttet mindst én annonce/reklame til din (musik)video.
  3. Din musik er udgivet og lagt på YouTube via et musikselskab eller en aggregator.
  4. Dit musikselskab eller din aggregator har tilknyttet de korrekte metadata til din musik. (Vær opmærksom på, at Koda ikke kan hjælpe dig med at sikre, at din musik bliver uploadet med rette data til YouTube.)
Hvornår får jeg udbetaling fra YouTube?

Du kan modtage udbetaling for visninger på YouTube i alle fire kvartalsudbetalinger . Der udbetales i henhold til den rapportering og betaling vi har modtaget fra YouTube. Det er altså p.t. ikke muligt at fastsætte en ”regel” om udbetaling vs. periode for fremførelser.

Hvordan bliver musikbrugen registreret og rapporteret?

YouTube kan genkende det meste indspillede musik, der er udgivet at musikselskaber. Ved musik der ikke er udgivet af musikselskaber, er YouTube afhængig af den metadata, din aggregator har uploadet til YouTube. Metadata omfatter korrekt titel og alle navne på komponister og tekstforfattere. YouTube registrerer brugen af musik og rapporterer løbende til Koda. Det er denne rapportering, der danner grundlag for udbetalingen.

Hvad gør jeg , når andre gør krav på rettighederne til min musik på YouTube?

Vi kan ikke vejlede eller afgøre rettighedstvister i forbindelse med indhold, der ligger på YouTube. Hvis du oplever, at andre gør krav på rettighederne til din musik, skal du kontakte YouTube og bruge de muligheder, der er for at klage.

Hvordan fjerner jeg min musik på YouTube?

Hvis du opdager, at din musik bliver brugt på YouTube, og du gerne vil have den fjernet, skal du kontakte YouTube. Se mere på YouTubes hjemmeside her

Hvordan kan jeg se min udbetaling fra YouTube?
  • YouTube, Danmark: Din udbetaling for streaming på YouTube kan du se på Mit Koda via "Søg NCB afregning". Her vælger du "Distribution statements" og får nu en oversigt over dine bilag fra NCB. Vælg "Online" bilaget ud fra den specifikke udbetaling, du ønsker at se, fx "Online December 2016". Da YouTube er ejet af Google, vil du finde din udbetaling under "Google, Ireland" (Country: Denmark).

    På dine udbetalingsbilag fra NCB vil du kunne se, at antal streams er sat til et fiktivt 1. Det betyder, at det egentlige antal streams ikke fremgår og desværre ikke kan oplyses.
  • YouTube, Udlandet: Din udbetaling fra YouTube i udlandet ser du på Mit Koda via "Søg Koda afregning". Her vælger du den specifikke udlands-udbetaling, du ønsker at se, fx "Udland December 2016". I dine udbetalingsdetaljer ser du en liste over de værker, som har modtaget afregning fra udlandet. Ved at trykke på beløbet ud for det enkelte værk, vil du nu kunne se flere informationer. Udbetaling fra YouTube vil være beskrevet med afregningsområdet "Udland": Internet”. Du skal dog være opmærksom på, at denne afregning også kan indeholde afregning fra andre udenlandske online platforme. Det skyldes, at de informationer vi modtager fra direkte fra udlandet (uden om NCB/NMP) på dette område ofte ikke er udspecificeret.
Kan Koda fjerne en blokering af min video på YouTube?

Nej, i tilfælde af en blokering af din video på YouTube, skal du kontakte YouTube. Se mere på YouTubes hjemmeside her

Må jeg lægge en coverversion YouTube?

En coverversion er defineret ved, at være en version, der ikke afviger fra det originale værk. Du må godt lave en coverversion, hvis værket tidligere har været udgivet, hvis du krediterer ophavsmændene, og hvis disse er kollektivt forvaltet.

For at lægge en video af en coverversion på YouTube, så skal du bede ophavsmændene eller deres forlag om tilladelse til synkronisering. Det vil sige en tilladelse til at sammenstille musikken med film/video. Du kan kontakte Kodas Forlags- og Medlemservice på medlem@koda.dk eller tlf. 33 30 63 20 for hjælp til at finde ud af, hvem du skal kontakte.

For at ophavsmændene kan få udbetaling for visninger på YouTube, skal du acceptere visning af reklamer i forbindelse med din video.

Har du lavet din egen bearbejdelse af et beskyttet værk, er det ikke at betragte som en coverversion. I det tilfælde skal du også bede ophavsmændene om tilladelse til selve bearbejdelsen.

Obs! Du skal være opmærksom på, at ophavsmanden altid har ret til at kræve en video, der anvender ophavsmandens værker, fjernet fra Youtube. Dette gælder uanset, at alle ovenstående betingelser er overholdt.