Udbetaling til virksomhed

Vil du gerne have udbetalt dine penge fra Koda til en virksomhed, kan du udfylde og sende en erklæring om overdragelse af dine rettigheder til medlem@koda.dk eller med posten.

En forudsætning for denne overdragelse af rettigheder er:

  • At selskabet skal være 100% dit eget.
  • At rettighederne ikke må overdrages videre til tredjemand.

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at overdragelse af rettighederne til dit eget selskab betyder:

  • At indtægter fremover udbetales til dit selskab
  • At indtægter fremover skatteindberettes på dit selskabs CVR nummer

  • At dit selskab skal have sin egen NEM konto, og at denne konto skal være en erhvervskonto. 
  • At indberetning til SKAT på selskabets CVR-nummer først har virkning fra den dato, Koda modtager CVR-erklæringen.

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Når dit selskab har fået et CVR-nummer, skal du indberette en NemKonto i dit pengeinstitut. Du kan selv vælge hvilket af selskabets erhvervskonti, der skal står som NEM konto. Du kan ikke benytte din personlige NEM konto til formålet.