Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Fuldstændig selvforvaltning af kategorier

Ny lovgivning medfører, at rettighederne til din musik bliver inddelt i forskellige kategorier. Fra 2016 får du som medlem af Koda mulighed for at vælge, om Koda kun skal forvalte nogle af kategorierne.

For langt de fleste af Kodas medlemmer vil det ikke være relevant at trække kategorier ud af Kodas forvaltning for selv at forvalte rettighederne:

Hvis du trækker en kategori, repræsenterer Koda ikke længere repertoiret for den kategori af rettigheder – det gælder alle dine værker, hvor den kategori er relevant. Koda vil således ikke længere sørge for, at du får penge for brugen af din musik og vil heller ikke kunne hjælpe dig i sager om manglende afregning mv.

Hvis du fortsat vil have, at dit repertoire er aktivt og tjener penge uden Kodas forvaltning, må du derfor enten selv forvalte rettighederne eller overlade forvaltningen til andre.

Da hvert selskab ifølge EU-lovgivningen kan beslutte sine egne kategorier, kan du ikke være sikker på, at andre af Kodas europæiske søsterselskaber kan eller vil kunne håndtere præcis de kategorier, som kan trækkes fra Kodas forvaltning. Koda kan ikke påtage sig at undersøge andre forvaltningsselskabers regler om og mulighed for at trække kategorier.

Derfor anbefaler Koda, at du fortsat lader Koda forvalte dine rettigheder i de nævnte kategorier.

Hvis du vælger at følge Kodas anbefaling, skal du ikke foretage dig noget. Så fortsætter dit medlemskab uden ændringer.

Baggrund

Før 2016 var det sådan, at når du overdrog dine rettigheder til forvaltning i Koda, så gav du Koda dit mandat til at varetage alle dine rettigheder på alle dine musikværker – på tværs af de enkelte dele af rettighederne, det vi kalder ”kategorier” af rettigheder.

På baggrund af en ny EU-lovgivning, der har til formål at styrke den fri konkurrence forvaltningsselskaberne imellem, ændres den praksis.

Koda hilser naturligvis de nye regler velkommen, fordi de giver de enkelte medlemmer større fleksibilitet i forhold til, hvordan deres rettigheder skal forvaltes.

For dig som medlem betyder det, at du, såfremt du vurderer at dele af rettighederne til dit repertoire ville kunne forvaltes bedre et andet sted, har mulighed for at tage en kategori af rettigheder ”med dig”. Enten fordi du ønsker at forvalte dem selv, eller fordi du foretrækker at andre, for eksempel et andet forvaltningsselskab, skal gøre det.

For Koda betyder den nye lovgivning, at Koda tydeligt og specifikt skal aftale med medlemmerne, hvilke kategorier af rettigheder, Koda får mandat til at forvalte for hvert medlem, hvis ikke alle.

Hvilke kategorier er der tale om?

Kodas bestyrelse har besluttet følgende seks kategorier af rettigheder, der kan håndteres inden for Kodas allerede eksisterende systemer for både værksregistrering og afregning. Det er ikke muligt at trække forvaltningen på værksniveau eller af værker på et bestemt forlag. De seks kategorier er:

 1. Optagelse på lydmedier
  ”Fono-mekanisk”, for eksempel ved brug af musik på CD- og LP-udgivelser.

 2. Optagelser på audiovisuelle medier
  ”AV-mekanisk”, for eksempel ved brug af musik i DVD-udgivelser og spil.

 3. Synkronisering
  Brug af musik på en måde, hvor der sker sammensætning af lyd og levende billeder. Dvs. når musikken optages ”ind i” film eller tv-program.

 4. Almindelig offentlig fremførelse
  For eksempel ved brug af musik til koncerter og biografvisning af film. Dækker også baggrundsmusik.

 5. Udsendelse i radio og tv
  For eksempel ved brug af musik i udsendelser på de radio- og tv-stationer, der sender fra Danmark, samt videredistribution af radio- og tv-udsendelser. Dækker også kabel-tv, ”retransmission”.

  Vær opmærksom på, at der er aftalelicens på blandt andet DR og TV2. Læs mere nedenfor.

 6. Online
  For eksempel ved brug af musik på streamingtjenester.

Områder med aftalelicens – en undtagelse

Hvis du som medlem ønsker, at dine værker indenfor en eller flere af de ovenstående kategorier skal varetages udenom Koda, vil de herefter ikke være omfattet af Kodas aftaler, og du får derfor ikke betaling via Koda for disse kategorier. Dette gælder dog ikke på områder, hvor der er såkaldt aftalelicens.  Aftalelicens betyder, at Koda kan indgå aftaler på vegne af alle musikskabere. Der er bl.a. aftalelicens på Kodas aftaler med DR, TV2, TV2-regionerne og på videredistribution både i kabelanlæg og online.

Frist

Ønsker du at trække kategorier ud af Kodas forvaltning, skal det ske med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Skal kategorierne f.eks. være ude af Kodas forvaltning med virkning fra 1. januar 2019, skal du senest den 30. juni 2018 meddele Koda dette.

Bruges din musik i opsigelsesperioden får du naturligvis samme betaling fra Koda som hidtil, ligesom du fortsat kan følge med i, hvordan dine værker er blevet brugt, og klage, hvis der er noget, du mener, er forkert.

De eksisterende muligheder for selvforvaltning fortsætter

Selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder, musik i computerspil og musik på egen hjemmeside fortsætter uændret. Det samme gælder ordningen for library værker og muligheden for at licensere på Creative Commons-vilkår.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at ændre dit medlemskab, skal du kontakte os på [email protected]