Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Tve-værker

Udvidet beskyttelsestid for tve-værker

Tve-værker er musikværker, hvor en komposition og en tekst kombineres til et nyt musikalsk værk. Nye regler fra eu forlænger nu beskyttelsestiden for nogle af disse tve-værker. De musikværker, der får glæde af de nye regler er musikværker, hvor musikdelen og tekstdelen er skrevet samtidig og specifikt for hinanden. Komponisten og tekstforfatteren har altså haft det samme mål: at skabe et musikværk i fællesskab.

Dansk implementering

I 2013 blev der i Folketinget vedtaget en ny eu-lovgivning, som udvider beskyttelsestiden for den slags tve-værker, hvor musikdelen og tekstdelen er skrevet specifikt for hinanden. Normalt ville rettighederne udløbe separat for musikdelen og tekstdelen, når der er gået 70 år efter hver af ophavspersonernes dødsår. Efter de nye regler er tve-værkernes beskyttelsestid ændret til 70 år efter dødsåret for den længstlevende ophavsperson; komponist eller tekstforfatter.

Lovgivningen, som trådte i kraft per 1. november 2013, bevirker at der vil ske en genoplivning af værksandele på eksisterende delvis frie tve-værker - dvs. værker, hvor musik og tekst er skabt specifikt til hinanden, men hvor fx musikdelen er beskyttet, mens tekstdelen er fri. I praksis kunne dette komme på tale, når der allerede er gået 70 år efter dødsåret for fx komponistens dødsår, men der endnu ikke er gået 70 år efter dødsåret for fx tekstforfatteren. I dette tilfælde, ville komponistens rettigheder blive genoplivet. Genoplivningen finder som nævnt kun sted hvis værkerne oprindeligt er skrevet specifikt for hinanden. Reglerne finder kun anvendelse fremadrettet og berører dermed ikke udnyttelser, der har fundet sted før lovens ikrafttræden.

Håndtering i praksis

Koda vil gerne opfordre til, at man retter henvendelse til os på [email protected], såfremt man mener at have rettigheder til/repræsentere rettigheder til tve-værker, hvor tidligere frie andele bør genbeskyttes med henvisning til den udvidede beskyttelsestid.