Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

TikTok

Polaris Hub, som er et joint venture mellem de nordiske rettighedsorganisationer Koda (DK), TONO (NO) og Teosto (FIN), indgik i 2022 en licensaftale med TikTok. Licensaftalen dækker også den islandske rettighedsorganisation STEF’s repertoire.

Hvad betyder aftalen for mig som Kodamedlem?

At du er sikret en betaling, når din musik bliver spillet på TikTok.

Hvad får jeg udbetalt og på hvilket grundlag?

Koda udbetaler til medlemmer på baggrund af oplysninger om musikforbruget fra TikTok. Følgende forudsætninger gør sig gældende for udbetalingen:

TikToks rapportering til Koda er p.t. baseret på antallet af ’Creations’, hvilket angiver hvor mange gange en sang er placeret i forskellige videoer. Det er altså dette parameter og ikke f.eks. antal streams pr video, som ligger til grund for Kodas udbetaling til de anvendte musikværker. 

Det er rapportering fra territorierne Danmark, Norge, Finland, Sverige, England og Tyskland, som ligger til grund for udbetalingen. Disse territorier er vurderet som repræsentative ift. brug af Polaris’ repertoire på tjenesten generelt, men der vil altså være specifikt forbrug i øvrige lande, som er direkte omfattet af udbetalingen.

Udbetalingen af en specifik forbrugsperiode foregår over to Kodaudbetalinger, hvor den første udbetalingen er baseret på en midlertidig værdi og den anden er en slutudbetaling for perioden. Dermed er det først efter anden udbetaling, at din samlede TikTok-udbetaling for perioden kan opgøres.

Dækker aftalen også det hidtidige forbrug på TikTok?

Ja, aftalen dækker hidtidig brug tilbage fra platformens publicering og frem til i dag. Dog er det ikke hele perioden, som Koda har modtaget musikrapportering for. Beløb fra perioder uden rapportering vil blive inkluderet i udbetalingerne for perioder med rapportering,

Hvor meget betaler TikTok for musikrettigheder repræsenteret af Koda/TONO/Teosto/STEF?

Vi kan desværre ikke svare på dette, da der er en fortrolighedsklausul i aftalen, som alle internationale digitale tjenester desværre kræver for at indgå en aftale.

Hvilke territorier dækker aftalen?

Aftalen dækker alle musikrettigheder repræsenteret af Koda i EMEA regionen: Europa, Mellemøsten og Afrika.

Hvad betyder aftalen for brugerne af TikTok?

Aftalen medfører ikke ændringer for den måde, som forbrugere anvender TikTok på.

Læs mere om aftalen HER