Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juni 2024

Kodas juniudbetaling faldt torsdag den 13. juni. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender 

Tv og Radio

Der er udbetaling for alle Kodas månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i marts, men der er på flere områder også fremførelser fra april, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Yderligere er der udbetaling for hele 2023 på Færøsk TV, Grønlandsk TV samt Lokalradio.

OBS: De foreløbige minutværdier for 2024 er negativt påvirket af en uenighed om tariffer på tv-distributionsområdet med Nuuday, som blandt står bag produktet YouSee. Vi kender først de endelige slutværdier, når der er fundet en afklaring i spørgsmålet om tarifferne. Udbetalingen for øvrige kanaler som TV3, Kanal 4, Kanal 5 m.fl. er også berørt af denne konflikt, hvilket betyder, at 2024-udbetalingerne på disse kanaler er foreløbigt udsat. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår vi udbetaler for 2024 for de omtalte kanaler. 

Digitale tjenester hos tv-distributører

Udbetalingen inkluderer årlig udbetaling for forskellige digitale tjenester, som udbydes af tv-distributører som YouSee, Stofa, Waoo m.fl.

Det inkluderer udbetaling for 2023 på området Interaktive TV-tjenester, som dækker tv-distributørernes forskellige former for digital tilrådighedsstillese af indhold fra flowkanalerne i deres kabelpakker/abonnementer. Mere specifikt det musikbrug der finder sted, når udsendelserne startes forfra, ses tidsforskudt via catch up arkiver eller optages (NPVR) af de enkelte brugere.

Yderligere er der udbetaling for 2023 på området VOD arkiv hos tv-distributører, som dækker musikbrug i film og serier, som tilbydes abonnenter via distributørernes platforme samt DRTV hos tv-distributører, som dækker on demand forbrug af DR-indhold.

Musikstreaming og VOD

Juniudbetalingen indeholder kvartalsvis udbetaling for streamingtjenesterne Spotify og YouTube, både hvad angår licensering i Danmark samt direkte licensering i udlandet. Se de specifikke perioder i udbetalingskalenderen. Herudover er der månedlig udbetaling for fremførelser i april 2024 på Nuuday Musik (Yousee Musik og Telmore Musik).

På VOD-området er der kvartalsvis udbetaling for Netflix tredje kvartal 2023 samt udbetaling for hele 2023 på bibliotekernes filmtjeneste Filmstriben.

Koncerter og Biograffilm

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Det kan denne gang inkludere udbetalinger for koncerter afholdt helt op til og med maj 2024.

Der er udbetaling for brug af musik i biograffilm i 2023 – et område, som fordeles på grundlag af data fra Danmarks Statistik over solgte biografbilletter. 

Udland og NCB

Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra Frankrig (SACEM) og Japan (JASRAC) og væsentlig del af udbetalingen på udlandsområdet kommer fra disse lande. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i 2023 indenfor områderne Tv, Online og Koncert.

Juniudbetalingen inkluderer halvårlig udbetaling fra NCB for salg af fysiske udgivelser. Herudover er der udbetaling for mekaniske rettigheder på streamingtjenester og YouTube i USA, som NCB har modtaget via nyt samarbejde med selskaberne MLC og Orfium. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev