Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Tilladelser

Når et værk – f.eks. en komposition, en tekst eller en tegning – er blevet skabt, har værkets skaber (ophavsmanden) eneret over værket. Eneretten dækker en lang række forskellige rettigheder, som ophavsmanden bestemmer over.

Hvis andre gerne vil bruge værket, skal ophavsmanden derfor give tilladelse til, at værket kan bruges på den ønskede måde. F.eks. skal en tekstforfatter give et forlag tilladelse til at udgive et manuskript som bog, ligesom han skal give en filmproducent tilladelse til, at manuskriptet kan danne grundlag for en spillefilm. 

Når en ophavsmand – en komponist og/eller tekstforfatter – bliver medlem af Koda, opnår Koda automatisk tilladelse til at bruge medlemmets værker på forskellige måder:

  • Koda har fået ophavsmandens tilladelse til at lade andre fremføre ophavsmandens musik mod at Koda opkræver betaling hos de, der bruger musikken. Koda betaler herefter pengene tilbage til ophavsmændene.
  • Koda har også fået ophavsmandens tilladelse til at lade værkerne mekanisere, dvs. lade komposition og sangtekst blive indspillet af musikere og sangere for herefter lagt på forskellige medier – både fysiske (CD, LP, mv.) som digitale (streaming, mv.). NCB varetager de fysiske mekaniske rettigheder på vegne af Kodas medlemmer.
Hvornår skal du søge tilladelse?

Det er dog langt fra alle rettigheder, ophavsmanden overdrager til Koda og NCB. Når nogen vil bruge musikken på en måde, som Koda og NCB ikke har rettigheder til, skal der indhentes tilladelse direkte hos ophavsmanden eller dennes forlag: 

Hvad kan Koda hjælpe med?

Vi hjælper gerne med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges, men det er dig, der skal rette henvendelse og søge om tilladelsen. Typisk vil tilladelsen kunne søges hos ophavsmandens forlag. Hvis du er i tvivl om hvilket forlag, du skal rette henvendelse til, er du velkommen til at kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice.

Hvis der ikke er et forlag tilknyttet værket, skal du rette henvendelse til ophavsmanden selv eller evt. dennes arving. Vi hjælper gerne med at formidle denne kontakt. På grund af regler om beskyttelse af personoplysninger kan vi ikke udlevere vores medlemmers kontaktoplysninger, fx e-mail eller telefonnummer til dig. Det betyder, at vi hjælper med at videresende forespørgsler til komponister og sangskrivere om særlig brug af deres værker eller bearbejdelser.

Hvordan søger du tilladelse?

Du bedes udfylde en formular, hvor du anmoder om tilladelse til anvendelse af et beskyttet værk. Vi sender denne formular videre til rettighedshaveren på værket eller til flere, hvis der er mere end en. Det er vigtigt at du beskriver hvad, du skal bruge tilladelsen til. Hvis tilladelsen omhandler mere end et værk med forskellige rettighedshavere, bedes du udfylde et pr. værk. 

Du finder formularen HER

Request for permission to use a protected work - in English HERE

Hvis du gerne vil I kontakt med et medlem, uden at det specifikt drejer sig om en tilladelse, bedes du også udfylde formularen.

Bemærk: Koda sender hver enkel forespørgsel videre én gang. Hvis rettighedshaveren ikke reagerer, kan Koda ikke påtage sig at rykke for svar, ligesom vi ikke forhandler evt. honorar og arrangørandele. Vores rolle er udelukkende at formidle kontaktoplysningerne via anmodningen.