Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Tilladelser

Når et værk – f.eks. en komposition, en tekst eller en tegning – er blevet skabt, har værkets skaber (ophavspersonen) eneret over værket. Eneretten dækker en lang række forskellige rettigheder, som ophavspersonen bestemmer over.

Hvis andre gerne vil bruge værket, skal ophavspersonen derfor give tilladelse til, at værket kan bruges på den ønskede måde. F.eks. skal en tekstforfatter give et forlag tilladelse til at udgive et manuskript som bog, ligesom han skal give en filmproducent tilladelse til, at manuskriptet kan danne grundlag for en spillefilm. 

Når en ophavsperson – en komponist og/eller tekstforfatter – bliver medlem af Koda, opnår Koda automatisk tilladelse til at bruge medlemmets værker på forskellige måder:

  • Koda har fået ophavspersonens tilladelse til at lade andre fremføre ophavspersonens musik mod at Koda opkræver betaling hos de, der bruger musikken. Koda betaler herefter pengene tilbage til ophavspersonerne.
  • Koda har også fået ophavspersonens tilladelse til at lade værkerne mekanisere, dvs. lade komposition og sangtekst blive indspillet af musikere og sangere for herefter lagt på forskellige medier – både fysiske (CD, LP, mv.) som digitale (streaming, mv.). NCB varetager de fysiske mekaniske rettigheder på vegne af Kodas medlemmer.
Hvornår skal du søge tilladelse?

Det er dog langt fra alle rettigheder, ophavspersonen overdrager til Koda og NCB. Når nogen vil bruge musikken på en måde, som Koda og NCB ikke har rettigheder til, skal der indhentes tilladelse direkte hos ophavspersonen eller dennes forlag: 

Hvad kan Koda hjælpe med?

Vi hjælper gerne med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges, men det er dig, der skal rette henvendelse og søge om tilladelsen. Typisk vil tilladelsen kunne søges hos ophavspersonens forlag. Hvis du er i tvivl om hvilket forlag, du skal rette henvendelse til, er du velkommen til at kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice.

Hvis der ikke er et forlag tilknyttet værket, skal du rette henvendelse til ophavspersonen selv eller evt. dennes arving. Vi hjælper gerne med at formidle denne kontakt. På grund af regler om beskyttelse af personoplysninger kan vi ikke udlevere vores medlemmers kontaktoplysninger, fx e-mail eller telefonnummer til dig. Det betyder, at vi hjælper med at videresende forespørgsler til komponister og sangskrivere om særlig brug af deres værker eller bearbejdelser.

Hvordan søger du tilladelse?

Du bedes udfylde en formular, hvor du anmoder om tilladelse til anvendelse af et beskyttet værk. Vi sender denne formular videre til rettighedshaveren på værket eller til flere, hvis der er mere end en. Det er vigtigt at du beskriver hvad, du skal bruge tilladelsen til. Hvis tilladelsen omhandler mere end et værk med forskellige rettighedshavere, bedes du udfylde et pr. værk. 

Du kan finde informationer om værkerne i vores Værksøgning.

Du finder tilladelsesformularen HER

Request for permission to use a protected work - in English HERE

 

Hvis du gerne vil I kontakt med et medlem, uden at det specifikt drejer sig om en tilladelse, bedes du også udfylde formularen.

Bemærk: Koda sender hver enkel forespørgsel videre én gang. Hvis rettighedshaveren ikke reagerer, kan Koda ikke påtage sig at rykke for svar, ligesom vi ikke forhandler eventuelt honorar og andele. Vores rolle er udelukkende at formidle kontaktoplysningerne via anmodningen. 

Koda forbeholder sig retten til tekst- og datamining jf. ophavsretslovens § 11 b, stk. 2, og den bagvedliggende EU-ret. Alle former for indsamling (scraping) og brug af Kodas medlemmers ophavsretligt beskyttede værker til træning eller udvikling af AI kræver derfor tilladelse. Læs mere her