Interaktive TV-tjenester

Koda modtager betaling for interaktive tv-tjenester udbudt af tv-distributører (fx Yousee og Stofa), som giver forbrugeren mulighed for at starte en udsendelse forfra (Start Forfra) eller at se den on demand på et senere tidspunkt (Catch Up)

Området blev tidligere udbetalt som henholdsvis Start Forfra og Catch Up, men er nu lagt sammen til ét samlet område, som dækker alle typer af on demand produkter udbudt af tv-distributørerne. Baggrunden for denne ændring er, at tv-distributørernes betaling til Koda nu sker via samlede digitale vederlag og er ikke længere specificeret per produkt. 

Rapportering/udbetaling

Koda modtager rapportering på udsendelses-niveau med angivelse af forbrug (antal aktiveringer) per udsendelse. Rapporteringen indeholder samtlige kanaler, som de interaktive tv-tjenester har været anvendt på.

Rapporteringen matches mod Kodas rapportering fra de primære tv-områder (DR kanaler, TV2 kanaler m. fl.) og derved hentes musikoplysningerne til brug for afregningen. Beløb allokeret til forbrug på udenlandske kanaler, som Koda ikke i forvejen behandler, sendes videre til det udenlandske selskab, som behandler rapportering og afregner for den givne kanal.

Selve udbetalingen for de sker i forhold til antal aktiveringer per udsendelse og afspejler dermed det reelle forbrug.