Disse lande kan du modtage penge fra

Udbetaling fra 182 lande

Koda har aftale med 81 ophavsretsselskaber som dækker ca. 182 lande og territorier. Når du er medlem af Koda betyder det, at dine rettigheder bliver håndteret i det meste af verden.

Se hvor du modtager penge fra ved at flytte musen på kortet. De grå områder på kortet er de lande, der ikke er dækket gennem Koda. Klik på det enkelte land og gå til selskabets hjemmeside.

Manglende udbetaling fra Tyskland

Udbetaling fra Tyskland

Vores december-udbetaling 2017 indeholdt for første gang i over to år betaling for musik spillet i Tyskland. Det var en uafsluttet skattesag i Tyskland, som var årsagen til den forsinkede udbetaling.

GEMA, som er det Koda-lignende selskab i Tyskland, afventer, at de tyske skattemyndigheder godkender en aftale, der skal undgå dobbeltbeskatning, når Koda-medlemmers musik bliver brugt i Tyskland.

Selvom skattesagen ikke er afsluttet, valgte Koda at udbetale den del af udbetalingsbeløbet fra GEMA, som skattesagen ikke omhandler. Det betyder, at 84 procent af de samlede beløb blev udbetalt i decemberudbetalingen. De resterende 16 procent udbetales, når og hvis skattesagen falder ud til Koda-medlemmernes fordel. Der udbetales for musik fremført tilbage til 2014 på tv, radio, online og koncert.

I lighed med al anden udbetaling fra udlandet, så sker dette uden fradrag til administrationsomkostninger.