Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda Dramatik

             

Click here to view information in English

Koda Dramatik kan hjælpe dig med at cleare musik til scenekunstværker

Når du bruger musik til scenekunstværker er det vigtigt at få afklaret, om du skal søge tilladelse til at bruge musikken og hvordan du eventuelt får tilladelsen. Det kan Koda Dramatik hjælpe dig med. Vi kan give dig en konkret vurdering af, om det er noget vi kan give tilladelse til og hvem du ellers skal kontakte.

Vi har for nylig indgået aftale med Sony/ATV om, at Koda Dramatik kan indgå aftaler om brug af deres musik. Det betyder at vi kan cleare en del af musikken og vejlede dig om hvem du ellers skal kontakte.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Du skal altid søge om tilladelse, hvis du opfører musikdramatik eller danseforestillinger, som for eksempel opera, musical og ballet hvor musikken er skrevet direkte til forestillingen. Læs mere om musikdramatik (PDF)

Hvis du bruger musik, som ikke er skrevet specifikt til produktionen, skal du søge tilladelse, hvis produktionen indeholder et eller flere af punkterne nedenfor:

  • Produktionen bliver associeret med et ”brand”, som for eksempel en kunstner, et band, en komponist eller en anden kendt person.
  • Sangene er med til at føre handlingen videre.
  • Produktionen har et handlingsforløb og a) musikkens varighed overstiger 30 minutter eller 30 procent eller b) produktionen inkluderer otte sange eller mere.
  • Produktionen er en ballet eller danseforestilling, eller hvis produktionen indeholder mere end 15 minutters dans.

Hvis produktionen ikke indeholder ovenstående elementer, skal du ikke søge om tilladelse. I de tilfælde skal du blot indrapportere til Koda efter du har brugt musikken på koda.dk/teater.

Du kan altid kontakte Koda Dramatik på tlf. 33 30 63 60 eller [email protected] hvis du er i tvivl om du skal søge tilladelse.

Sådan søger du tilladelse

Vil du gerne bruge musik i en sceneproduktion, skal du sende en forespørgsel i god tid inden premieren, gerne seks måneder inden. Du skal sende en beskrivelse af produktionen og en liste over sange via formularen her.

Revyer

Revyer kan forvaltes gennem Koda Dramatik. Når der bruges eksisterende musik i en revy, skal der på lige fod med nyskrevne sange, tekster og lignende afregnes direkte til rettighedshaverne. Her kan Koda Dramatik være behjælpelig med at videreformidle betaling for brug af eksisterende musik og sangtekster i revyen. Læs mere om revyer (PDF).

Koda Dramatik uddeler revypriserne; Årets revykomponist og Årets revyforfatter med det sigte at bidrage til udviklingen af dansk revykunst. Priserne uddeles hvert år i forbindelse med Revyernes Revy.

Søg støtte fra Koda Dramatik

Koda Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Ansøgningsfrist er sidste fredag i oktober. Læs mere om støttemuligheder

Bliv medlem af Koda Dramatik

Som medlem af Koda har man mulighed for at blive medlem af Koda Dramatik. Læs mere om medlemskab 

Se gennemsigtighedsrapporten for Koda Dramatik for 20162017, 2018
, 2019, 20202021 og 2022.

Medarbejdere

 

Ordinær generalforsamling i Koda Dramatik torsdag den 16. maj 2024

Koda Dramatik afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. maj 2024 kl. 14.00. Generalforsamlingen afholdes i Koda, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Dagsorden og fuldmagt kommer snarest. 
Find dagsordenen fra 2023 her og fuldmagten fra 2023 her.

Reklamationer og klager

Hvem kan klage? 
Du kan kun klage over Koda Dramatiks sagsbehandling, hvis du har en konkret interesse i sagen, såkaldt retlig interesse. Det er ikke nok, at du mener andres interesser er krænket. 

Krav til klagen og klagefrist 
Klagen skal være skriftlig og sendes til Koda Dramatik enten pr. e-mail eller brev. Du vil modtage en kvittering på din e-mail. Klagen skal indsendes hurtigst muligt. Klagefristen er 36 måneder fra det forventede udbetalingstidspunkt. Klagen behandles af Koda Dramatiks bestyrelse, og et begrundet svar på klagen vil så vidt muligt foreligge senest seks uger efter modtagelsen af klagen.