Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Lige adgang til musiklivet

Det er veldokumenteret, at der i dag ikke er lige adgang for alle til den professionelle musikbranche. Selvom branchen desværre er hård for de fleste, så oplever nogle grupper af talenter større barrierer end andre på deres vej ind i branchen og undervejs i deres karriere. Det gælder bl.a. kvinder og kønsminoriteter men også personer, der minoriseres baseret på deres etnicitet, hudfarve, funktionsnedsættelse, seksualitet, kropsformer eller andet.

Det betyder konkret, at andelen af kvinder og minoriserede grupper i dansk musikliv bliver lavere og lavere for hvert skridt, de tager mod en professionel karriere. Det afspejler sig desværre også tydeligt i Kodas data.

I Koda mener vi, at der skal være lige adgang til musikbranchen for alle musiklivets talenter, så alle kan opnå deres fulde professionelle, kunstneriske og intellektuelle potentiale. Et mere mangfoldigt musikliv, hvor der er lige muligheder for alle, vil være en gevinst for dansk musik. I Koda arbejder vi derfor aktivt for at gøre op grænseoverskridende adfærd, diskrimination og begrænsende strukturer på tværs af branchen.

Hvis du har brug for konkret rådgivning om oplevelser med grænseoverskridende adfærd, seksuelle krænkelser og seksuel chikane kan du få hjælp via rådgivningstjenesten Trygt Rum – se link i listen til højre.

Søg midler fra Koda Kultur

Koda Kultur støtter blandt andet initiativer, der producerer viden for at forstå problemerne og udvikle løsninger. Der lægges særlig vægt på at fremme talentfulde kvindelige autorers kunstneriske og kommercielle potentiale. Du kan desuden søge støtte til initiativer, der kan øge kvinders tilstedeværelse og fastholdelse i musikbranchen via uddannelsesudvikling, mentorordninger og netværk.

---

Der findes mange gode ressourcer om lige adgang til musiklivet. Listen til højre indeholder et udpluk af disse.

Har du input til denne side, så kan du skrive til [email protected].