Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Ny undersøgelse vil finde årsagerne til kønsubalancen i dansk musikliv

Ny undersøgelse: Hvorfor er der så få kvinder i dansk musikliv?

Det er veldokumenteret, at der er langt færre kvinder end mænd blandt skabende og udøvende musikere i Danmark, men hvorfor? Det har organisationerne Koda, Dansk Live, Snyk, Rosa, Tempi og JazzDanmark nu sat sig for at undersøge.

Tal fra Koda viser, at kun 19 procent af Kodas medlemmer i 2019 var kvinder. I løbet af samme år blev kvindelige komponister og sangskriveres musik spillet i et omfang, der gjorde, at de tilsammen modtog blot 10 procent af de samlede udbetalinger fra Koda. Dertil kommer, at Gramex´ top-10 over de mest spillede artister i Danmark i perioden 2017-2019 ikke indeholdt en eneste kvinde.

Der findes mange bud på, hvorfor den skæve kønsbalance er så markant, men der mangler dybdegående analyser, som giver indsigt i årsagerne. En sådan undersøgelse er nu blevet iværksat af en sammenslutning af seks af musiklivets organisationer (Koda, Dansk Live, Snyk, Rosa, Tempi og JazzDanmark). Analysebureauet Analyse & Tal skal i samarbejde med videncentret KVINFO udføre undersøgelsen, som forventes at ligge klar inden årets udgang.

 

Vi glæder os til at samarbejde med branchen om denne undersøgelse - Henriette Laursen

 

Det er meningen, at resultaterne skal give aktører i hele musiklivet mulighed for at skabe vidensbaserede projekter, som modvirker de strukturelle og kulturelle barrierer, der hindrer lige vilkår i og adgang til musikbranchen for mænd og kvinder.

Kompetente leverandører skal gå bag om tallene
Gennem en tilbudsindhentning på opgaven er valget af leverandør faldet på et samarbejde mellem analysebureauet Analyse & Tal og videnscentret KVINFO. KVINFO har i mange år arbejdet for at fremme ligestilling og mangfoldighed, mens Analyse & Tal har stor erfaring med analyser af repræsentation og forskelsbehandling. 

Repræsentanter fra genreorganisationerne Rosa, Tempi, Snyk og JazzDanmark samt Dansk Live og Koda vil indgå i en følgegruppe, der i samarbejde med leverandørerne skal indskærpe fokus og finde informanter.

"Musikbranchen er præget af skæv kønsbalance. Samtidig er branchen karakteriseret ved usikre arbejdsforhold. Vi ved fra undersøgelser, at begge dele giver grobund for forskelsbehandling. Vi glæder os til at samarbejde med branchen om denne undersøgelse, som kan give afgørende viden til at sikre en mere mangfoldig branche," udtaler Henriette Laursen, Direktør i KVINFO, og Maj Baltzarsen, partner i Analyse & Tal, tilføjer:

"Der er mange fortællinger og forestillinger om årsager til den nuværende kønsubalance i musikbranchen. Med denne analyse bliver det muligt at kortlægge det reelle omfang og få dokumenteret viden om barriererne for en større kønsdiversitet.” 

Finansieringen bygger på en større bevilling fra Koda Kulturs projektpulje
En bevilling på 250.000 kr. fra Koda Kultur har sammen med partnerorganisationernes økonomiske prioritering af området gjort det muligt at foretage undersøgelsen. Arbejdet er allerede i gang, og det forventes, at undersøgelsens resultater ligger klar inden årets udgang.