Bearbejdelse af beskyttede værker

Ifølge ophavsretsloven er værket beskyttet i 70 år efter komponisten og/eller tekstforfatterens dødsår. Ønsker du at bearbejde et beskyttet værk, skal du have en skriftlig tilladelse, før du fremfører værket offentligt. En bearbejdelse kan betyde:

  • at du tilføjer et nyt arrangement
  • at værket bliver omarrangeret
  • at værket får ny, gendigtet eller oversat tekst
  • at værket får en ny titel
  • at der indgår samplinger fra eksisterende indspilninger i et nyt værk.

Vi hjælper gerne med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges, men det er dig der skal rette henvendelse og søge om tilladelsen. Det vil typisk være hos et forlag eller direkte til ophavsmanden eller dennes arving. Det skal fremgå af tilladelsen, om originalophavsmanden ønsker at afstå arrangørandele til dig og i så fald i hvilken størrelsesorden.

Når du modtager din tilladelse, skal du sende den videre til repertoire@koda.dk samtidig med, at du laver din værkregistrering på Mit Koda. Modtager vi ikke tilladelsen bliver din version eller bearbejdelse ikke registreret.

Arrangør- og oversætterandel

Den maksimale arrangørandel er 16,67 procent, når der er tale om et dansk værk. Er der tale om både arrangement og oversættelse, deler arrangør og oversætter andelen på maksimum 16,67 procent. Er der tale om et arrangement af et udenlandsk værk, afhænger arrangørandelen af de regler, der gælder for de udenlandske ophavsmænds forvaltningsselskab.

Modtager vi en anmeldelse af et arrangement eller en bearbejdelse uden en skriftlig tilladelse, vil værkanmeldelsen ikke blive registreret.