Bearbejdelse af beskyttede værker

Ifølge ophavsretsloven er værket beskyttet i 70 år efter komponisten og/eller tekstforfatterens dødsår. Ønsker du at bearbejde et beskyttet værk, skal du have en skriftlig tilladelse, før du fremfører værket offentligt. En bearbejdelse kan betyde:

  • at du tilføjer et nyt arrangement
  • at værket bliver omarrangeret
  • at værket får ny, gendigtet eller oversat tekst
  • at værket får en ny titel
  • at der indgår samplinger fra eksisterende indspilninger i et nyt værk.
Tilladelser

Vi hjælper gerne med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges, men det er dig, der skal rette henvendelse og søge om tilladelsen. Typisk vil tilladelsen kunne søges hos ophavsmandens forlag. Hvis du er i tvivl om hvilket forlag, du skal rette henvendelse til, er du velkommen til at kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice.

Hvis der ikke er et forlag tilknyttet værket, skal du rette henvendelse til ophavsmanden selv eller evt. dennes arving. Vi hjælper med at formidle denne kontakt. På grund af regler om beskyttelse af personoplysninger kan vi ikke udlevere vores medlemmers kontaktoplysninger, fx e-mail eller telefonnummer til dig. Det betyder, at vi hjælper med at videresende forespørgsler til komponister og sangskrivere om særlig brug af deres værker eller bearbejdelser.

Hvordan søger du tilladelse?

Send en mail til medlem@koda.dk hvori du skriver hvilket værk/værker du søger tilladelse til, navnet på komponist og tekstforfatter og evt. artist. Du bedes kort beskrive hvad, du skal bruge tilladelsen til, fx at værket skal oversættes, arrangeres eller andet. Det kan også være, at tilladelsen involverer tryk- eller synkroniseringsrettigheder, og det kan du uddybe i mailen. Vi sender din mail videre til rettighedshaveren eller til flere, hvis det involverer mere end en.

Bemærk: Hvis rettighedshaveren ikke reagerer, kan Koda ikke påtage sig at rykke for svar, ligesom vi ikke forhandler evt. honorar og arrangørandele. Vores rolle er udelukkende at formidle kontaktoplysningerne.

Det skal fremgå af tilladelsen, om originalophavsmanden ønsker at afstå arrangørandele til dig og i så fald i hvilken størrelsesorden. Når du modtager din tilladelse, skal du sende den videre til repertoire@koda.dk samtidig med, at du laver din værkregistrering på Mit Koda. Modtager vi ikke tilladelsen bliver din version eller bearbejdelse ikke registreret.

Arrangør- og oversætterandel

Den maksimale arrangørandel er 16,67 procent, når der er tale om et dansk værk. Er der tale om både arrangement og oversættelse, deler arrangør og oversætter andelen på maksimum 16,67 procent. Er der tale om et arrangement af et udenlandsk værk, afhænger arrangørandelen af de regler, der gælder for de udenlandske ophavsmænds forvaltningsselskab.

Modtager vi en anmeldelse af et arrangement eller en bearbejdelse uden en skriftlig tilladelse, vil værkanmeldelsen ikke blive registreret.