Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Registrer dine digitale udgivelser

Udgiver du musik til streaming og download, skal du tildele dine tracks ISRC koder via Gramex  Udgiver du på cd eller vinyl skal du også omkring NCB. Desuden er det vigtigt, at du udfylder dette skema:

UDFYLD SKEMA

Indsend gerne skemaet 14 dage inden din udgivelse

Vi bruger oplysningerne om din udgivelse til vores trackdatabase, der matches op mod streaming- og downloadtjenester og andre online services. Det er vigtigt, at vi kan koble din værkregistrering på Mit Koda og dette skema, indeholdende ISRC koden sammen. Indsend det hurtigst muligt og gerne inden din udgivelse. 

Hvorfor er der særlige frister for værker på streamingtjenester?

For at modtage penge, når et værk bliver streamet, skal værket være registreret hos Koda inden udgivelse. På streamingtjenesterne er Koda nemlig én aktør blandt flere, som hver især varetager eget repertoire for det danske territorium. Det betyder, at Koda først kan fakturere streamingtjenesterne for brug af et værk, når værket er blevet registreret hos Koda af enten ophavspersonerne selv eller deres eventuelle forlag. Koda kan med andre ord ikke få pengene hjem, før værkdokumentationen er på plads.

På streamingtjenesterne faktureres der for brug af musik af flere omgange, for den samme periode. Det betyder, at der kan udbetales med tilbagevirkende kraft for værker, der registreres eller opdateres senere end udgivelsen. Den bagudrettede fakturering er dog tidsbegrænset, og man kan som rettighedshaver risikere at miste sin udbetaling, hvis værkregistreringen ikke er på plads i tide. Hvis Kodas repertoire uretmæssigt claimes af andre aktører, er det derfor vigtigt, at værkregistreringen er på plads for at kunne løse en eventuel konflikt.