Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Samarbejdspartnere

Internationalt

Aftaler med rettighedsorganisationer i udlandet

Koda har såkaldte repræsentationsaftaler med rettighedsorganisationer som Koda i andre lande. Ofte kaldes aftalerne også for "gensidighedsaftaler", da to selskaber ofte repræsenterer hinanden gensidigt.

Aftalerne sikrer, at danske rettighedshavere får betaling, når deres musik spilles i udlandet og samtidig, at udenlandske rettighedshavere får betaling, når deres musik spilles i Danmark. 

Samtidig betyder aftalerne også, at Kodas kunder kun skal spørge et sted for at få adgang til det meste af alverdenens musik.

I alt har Koda en aftale med 87 rettighedsorganisationer, som samlet dækker 169 lande. 

Se den komplette liste over Kodas aftaler

GESAC

Koda er medlem af GESAC, som er en europæisk paraplyorganisation, der er dannet af Koda-lignende selskaber i EU. GESAC varetager blandt andet Koda og lignende selskabers politiske arbejde i forbindelse med ophavsretten i EU.

Gå til GESAC's hjemmeside

CISAC

Koda er medlem af CISAC, som er en international paraplyorganisation for alle Koda-lignende selskaber i verden. CISAC arbejder på globalt plan for at sikre medlemmernes rettigheder, samt for at de får en fair betaling, når deres værker bliver brugt på tværs af landegrænserne.

Gå til CISAC's hjemmeside  

Polaris Nordic

I 2013 dannede Koda sammen med de to nordiske forvaltningsselskaber, Teosto fra Finland og TONO fra Norge, Polaris Nordic. Formålet med Polaris Nordic-samarbejdet er at reducere omkostninger og samtidig forøge kvaliteten i selskabernes forretningsområder.

Gå til Polaris Nordic's hjemmeside

 

Nationalt

NCB

Når komponister, forfattere og forlag melder sig ind i Koda, overdrager de både deres fremførelsesrettigheder og deres mekaniske rettigheder til Koda. Derefter overdrager Koda de mekaniske rettigheder videre til forvaltning i NCB.

Gå til NCB's hjemmeside

NMP

NMP er en underleverandør til Koda, der leverer services i forbindelse med Kodas kunder på online-området. NMP's leverancer drejer sig blandt andet om fakturering af kunderne og distributionen af midler til rettighedshaverne. NMP leverer tilsvarende services til andre Koda-lignende selskaber.

Gå til NMP's hjemmeside

Gramex

Gramex sørger for, at de udøvende kunstnere - dvs. de musikere og sangere, der har indspillet musikken - og pladeselskaberne får betaling for den musik, de har indspillet på cd, bånd eller plade.

Gå til Gramex's hjemmeside 

COPYDAN

Copydan varetager såvel ophavspersonernes og de udøvende kunstneres som udgivernes og producenternes rettigheder i forskellige sammenhænge.

Gå til Copydan's hjemmeside

Samrådet for Ophavsret

Koda er medlem af Samrådet for Ophavsret, der er et debat- og informationsforum for organisationer, der repræsenterer ophavspersoners og udøvende kunstneres rettigheder.

Gå til Samrådet for Ophavsrets hjemmeside

RettighedsAlliancen

Koda er medlem af RettighedsAlliancen, som er en sammenslutning af film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer mere end 85.000 danske rettighedshavere. RettighedsAlliancen arbejder for en bæredygtig forretning for professionelle kulturbærere, og for at sikre et varieret kunst- og kulturliv nu og i fremtiden.

Gå til RettighedsAlliancens hjemmeside