Selvarrangerede koncerter

Udbetaling for musik ved selvarrangerede koncerter

Uafhængigt af afregningspuljer kan Kodas bestyrelse beslutte at afregne det faktisk opkrævede beløb minus fradrag til administration og kulturelle midler. Det kan ske, hvis økonomien i det væsentlige er baseret på afregningen fra Koda, og hvor der er personsammenfald mellem rettighedshaver, den udøvende kunstner og den ansvarlige koncertarrangør, og/eller hvor rettighedshaveren er engageret proforma af "tredjemand".

Det væsentligste forhold ved selvarrangerede koncerter er det direkte eller indirekte personsammenfald mellem rettighedshaver, udøvende kunstner, og ansvarlig arrangør.

Mit Koda

Husk at rapportere koncerter til os senest en måned efter de er afholdt

LOG IND