Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juni 2023

Kodas juniudbetaling 2023 faldt torsdag den 15. juni. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i udbetalingskalender 

TV og Radio

Der er udbetaling for brug af musik på alle de månedligt udbetalte tv- og radiokanaler. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i marts 2023, men der er på flere områder også april-fremførelser, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Udbetalingen inkluderer for første gang tv-kanalen TV2 Echo, som fra og med 27. marts har erstattet TV2 Zulu.

Herudover er der månedlig udbetaling for musik i tv-reklamer på kanaler som TV3+, Eurosport1, Eurosport2, Disney Channel m.fl.  Læs mere om reklamepuljen her

På tv-området er der yderligere udbetaling for musikbrug i første kvartal 2023 på TV2 regioner samt i hele 2022 på Færøsk TV og Grønlandsk TV. På radioområdet er der årlig udbetaling for 2022 på Lokal Radio og Radio Klassisk.

Digitale tjenester hos tv-distributører

Udbetalingen inkluderer årlig udbetaling for forskellige digitale tjenester, som udbydes af tv-distributører som YouSee, Stofa, Waoo m.fl. Det indbefatter udbetaling for Interaktive TV-tjenester 2022, som dækker tv-distributørernes forskellige former for digital tilrådighedsstillese af indhold fra flowkanalerne i deres kabelpakker/abonnementer. Mere specifikt det musikbrug der finder sted, når udsendelserne startes forfra, ses tidsforskudt via catch up arkiver eller optages (NPVR) af de enkelte brugere.

Yderligere er der udbetaling for VOD arkiv hos tv-distributører 2022, som dækker brug af musik i de film og serier, som distributørerne stiller til rådighed for deres abonnenter via VOD arkiver.

Musikstreaming og VOD

Juniudbetalingen indeholder kvartalsvis udbetaling for streamingtjenesterne Spotify og YouTube, både hvad angår licensering i Danmark samt direkte licensering i udlandet. Se de specifikke perioder i udbetalingskalenderen. Herudover er der månedlig udbetaling for fremførelser i april 2022 på Nuuday Musik (Yousee Musik og Telmore Musik) samt årlig udbetaling for webradioen Radio Play 2022.

På VOD-området er der kvartalsvis udbetaling for Netflix tredje kvartal 2022 samt årlig udbetaling for bibliotekernes filmtjeneste Filmstriben. Yderligere er der 2022-udbetaling for området Film i undervisningen, som dækker brug af musik i film, der indgår i undervisningssammenhæng. Koda modtager rapportering via CFU (Center for Undervisningsmidler), der stiller et stort udvalg af film digitalt til rådighed for undervisningsinstitutioner. 

Koncerter og biograffilm

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Størstedelen af udbetalingen består allerede nu af koncerter afholdt i 2023. Koncertudbetalingen indeholder desuden udbetaling for koncerter afholdt i Tivoli i løbet af 2022.

Der er udbetaling for brug af musik i biograffilm i 2022 – et område, som udbetales på baggrund af data fra Danmarks Statistik over solgte biografbilletter.

Udland og NCB

Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Storbritannien (PRS), Tyskland (GEMA), USA (ASCAP), Italien (SIAE) og Frankrig (SACEM) og en væsentlig del af udbetalingen på udlandsområdet kommer fra disse lande. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i 2022 indenfor områderne Tv, Radio og Online.

Juniudbetalingen inkluderer halvårlig udbetaling fra NCB for salg af fysiske udgivelser. Herudover er der udbetaling for mekaniske rettigheder på streamingtjenester og YouTube i USA, som NCB har modtaget via nyt samarbejde med selskaberne MLC og Orfium. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev