Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Januar 2023

Kodas januarudbetaling 2023 falder torsdag den 19. januar. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

 

Månedlig udbetaling på TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i oktober 2022, men der er på flere områder også november-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Herudover er der årlig udbetaling for VH1, som dækker fremførelser i hele 2022.

 

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Denne udbetaling inkluderer koncerter afholdt til og med fjerde kvartal 2022.

 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder. Gennemsnitligt er de modtagne beløb med Kodas månedlige udbetalinger, derfor under én måned i Koda, inden de udbetales.

Forud for denne udbetaling har Koda modtaget større kvartalsvise afregninger fra søsterselskaber i Norge (TONO), Sverige og Belgien (SABAM) og en væsentlig del af udbetalingen på udlandsområdet kommer fra disse lande. Udbetalingerne dækker brug af musik på diverse områder i løbet af 2022.

Herudover er der årlig udbetaling af beløb modtaget fra de kinesiske selskab MVSC samt fra det sydkoreanske selskab KOMCA. Disse dækker primært brug af musik på online- og baggrundsområdet i 2021 og tidligere.