Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Subventionering (udgået)

Subventionering - en undtagelse fra Kodas fordelingsprincip

For alle andre områder (både for koncerter såvel som radio, tv m.v.) gælder Kodas grundlæggende fordelingsprincip, om at beløb fordeles indenfor det område, hvor de er tjent.

Der findes dog to undtagelser; subventionerede koncerter og uropførelsestillæg. Dette er besluttet af Kodas generalforsamling.

Subventionerede koncerter er dermed koncerter, der får tilført beløb fra andre indtægtsområder med det formål at tilgodese værker og koncerter, der - uanset genre - på afgørende måde er med til at styrke diversitet og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv.

Subventionering af koncerter
Baggrunden for ordningen er blandt andet at tiltrække nye områder af den eksperimenterende musikscene, herunder ikke mindst de rytmiske miljøer, der hidtil har været underrepræsenteret. Ordningen blev i 2016 i højere grad gjort ansøgningsbaseret, og Koda har nedsat et ekspertudvalg til at behandle ansøgningerne.
 

GÅ TIL ANSØGNING     

Ordningen betyder blandt andet følgende:

  • Subventionering kan søges af alle - herunder Kodas medlemmer, medlemmer af Kodas søsterselskaber samt koncertarrangører eller ensembler, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering.
  • Et nyt musikfagligt referenceudvalg er etableret til behandling af ansøgningerne.
  • Landsdelsorkestrene og DR´s ensembler indgår ikke længere i den subventionerede koncertpulje, men afregnes fremover direkte ud fra de vederlag, som er betalt via Kodas aftaler med landsdelsorkestrene og DR.
  • Et antal øvrige koncerter og enkelte ensembler tilhører heller ikke pr. automatik den subventionerede pulje.
  • Udbetaling fra den subventionerede koncertpulje erstatter en udbetaling fra øvrige koncertpuljer. Man kan altså ikke modtage udbetaling for den samme koncert i den subventionerede koncertpulje og samtidig i den øvrige koncertpulje. Hvis en ansøgning om subventionering ikke drager fordel af at blive flyttet fra den oprindelige koncertpulje til den subventionerede koncertpulje, vil vi tilgodese rettighedshaverne og annullerer ansøgningen.
Ansøgningsfrist for koncerter i 2021 er 1. februar 2022 kl. 23:59
Fast subventionerede ensembler og koncertarrangører

En gruppe af ensembler og koncertarrangører bliver subventioneret som en fast ordning. Det betyder, at alle koncerter fremført af ensembler eller arrangeret af koncertarrangører som hører til denne gruppe udbetales subventioneret.

Pt. er der 12 subventionerede ensembler, samt 68 subventionerede koncertarrangører. Se den fulde liste her.

Tilgang og afgang fra gruppen af fast subventionerede anbefales af Musikfagligt Reference- og Ansøgningsudvalg, og godkendes endeligt af Kodas bestyrelse.

Udbetaling

Fast subventionering er opdelt i fire niveauer, sådan at koncerter på niveau 1 afregnes med et beløb svarende til en fjerdedel af niveau 4.

Skolekoncerter afregnes maksimalt på niveau 1

Det samlede antal koncerter (inkl. godkendte ansøgninger om subventionering), og total antal værker udgør de væsentligste faktorer for beregning af værdien pr. koncert det pågældende år.

Derudover er din udbetaling for et værk afhængig af følgende faktorer:

  • Udbetaling i forhold til spilletid
  • Koncertens varighed
  • Værkets varighed
  • Din andel på værket
  • reduktion på værket

Det maksimale beløb, som kan udbetales for én samlet koncert fremført i 2019 er ca. 18.400 kr. Værdien for koncerter fremført i 2020 er endnu ikke kendt. Hertil kommer eventuelle uropførelsestillæg, som udbetales i forbindelse med septemberudbetalingen.

Udbetaling i forhold til spilletid

Det samlede beløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid.

Er spilletiden ikke oplyst på koncertrapporteringen, benyttes den varighed, som ophavspersonen har angivet på værkanmeldelsen. Varer koncerten mindre end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt koncertvarigheden til 40 minutter.

Reduktion

Reduktion i denne pulje sker på værkniveau. Det betyder, at jo flere gange dit værk bliver afregnet i subventioneret pulje, des færre penge får du udbetalt pr. opførelse.

Reduktionsfaktor 

TABEL