Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Synkroniseringsrettigheder

Når lyd og billeder sættes sammen i f.eks. en film, kaldes det synkronisering. Når musik skal bruges i f.eks. en film eller video, skal producenten have tilladelse (ret til at synkronisere) til at bruge både ophavsrettighederne og masterrettighederne.

Som medlem af Koda har man overdraget forvaltningen af bl.a. synkroniseringsretten til Koda/NCB. 

Visse synkroniseringsrettigheder forvalter man dog selv, mens andre forvaltes af Koda/NCB i henhold til den nordiske synkmodel: 

 


Selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder, som er overdraget til Koda/NCB, kan ske på forskellige måder:

  1. Man kan trække kategorien synkroniseringsrettigheder (dvs. alle sine synkroniseringsrettigheder) fra Koda/NCB’s forvaltning – se om fuldstændig selvforvaltning af rettigheder her
  1. Man kan indgå ”Aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder”, som medfører, at man selv forvalter de synkroniseringsrettigheder, som ligger på en bestemt forlagskontrakt.
Bestillingsmusik

Musik lavet specielt til en given produktion kan (i tillæg til ovenstående) også selvforvaltes på nedenstående måde:

  1. Man kan selvforvalte brugen af bestillingsmusik i den produktion musikken er lavet til, ved at man inkluderer synkroniseringsvederlaget i sin aftale med TV-/filmproducenten. Det er vigtigt, at man dokumenterer overfor NCB, at en sådan aftale er lavet.
Aftale

I ”Aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder” skal man angive, hvilken eller hvilke forlagsaftaler selvforvaltningen skal gælde for.

Gå til "aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder"

Hvis man på et tidspunkt ikke længere ønsker at forvalte sine synkroniseringsrettigheder selv, er det muligt at overlade forvaltningen til Koda/NCB igen. Ønsker man dette, skal man sende en mail til [email protected]

Vær opmærksom på, at der alene er tale om selvforvaltning af synkroniseringsretten og ikke eksemplarfremstillingsretten (kopiering), herunder serverkopier.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til selvforvaltningsaftalen kontakt Jakob Thors [email protected]

For muligheden for at trække samtlige synkroniseringsrettigheder – kontakt Jakob Thors [email protected] eller Jens Bruno Hansen [email protected]