Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Uidentificerede værker og rettighedshavere

Nogen gange bliver der brugt musik, hvor vi ikke har mulighed for at identificere, hvem der skal have pengene. Tjek vores database over værker og rettighedshavere hvor vi savner oplysninger for at kunne udbetale, og se om dit navn eller dine værker er i blandt.

SØG I DATABASE

Har du penge til gode hos Koda, kan det f.eks dreje sig om at:

Manglende værkregistrering

  • Værket er ikke anmeldt til Koda, og derfor kan vi ikke udbetale de penge der står på værket

Rettighedshavere med ufuldstændige oplysninger

  • en rettighedshaver er afgået ved døden og vi har ikke tilstrækkelige informationer om arvingerne
  • vi mangler informationer om en eller flere rettighedshavere på værket

Mangelfuld rapportering

  • rapporteringen er så mangelfuld, at vi ikke kan matche den op imod et værk

Koda gør løbende en proaktiv indsats, for at skaffe værkregistreringer, finde de korrekte rettighedshavere eller eventuelle arvinger.  

Tidsfrister

Når Koda ikke har mulighed for at foretage en udbetaling, reserverer vi det optjente beløb i op til 36 måneder (fra første forventede udbetaling). Hvis vi i løbet af de 36 måneder modtager den rette dokumentation, vil beløbet blive udbetalt. Efter 36 måneder vil sagen være forældet, og beløbet vil blive recirkuleret inden for det område, det er indtjent.

Beløbsgrænser for udbetaling

Du modtager først udbetaling, når du har tjent over 100 kr. Hvis du har en udenlandsk bankkonto er beløbsgrænsen 1000 kr. Dette er Kodas ordinære beløbsgrænser. 

Efterlysning også hos udenlandske ophavsretsselskaber

Koda sender lister til de øvrige ophavsretsselskaber i udlandet flere gange årligt, i håb om at de har den korrekte dokumentation på de værker og rettighedshavere, som Koda mangler dokumentation på. Koda modtager og tjekker tilsvarende lister fra udenlandske ophavsretsselskaber.

 

Koda forbeholder sig retten til tekst- og datamining jf. ophavsretslovens § 11 b, stk. 2, og den bagvedliggende EU-ret. Alle former for indsamling (scraping) og brug af Kodas medlemmers ophavsretligt beskyttede værker til træning eller udvikling af AI kræver derfor tilladelse. Læs mere her

Vejledning til databasen

Få hjælp til hvordan du skal læse data, og hvad du kan gøre, hvis du fx har oplysninger, der kan hjælpe os til at identificere en rettighedshaver nærmere. Hjælp kan også tilgås fra databasen. 

HJÆLP