Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Producerens rolle

Producerbegrebet anvendes om et stort antal funktioner i forbindelse med musikproduktion, og det er vores erfaring, at en producer i dag ofte spiller en større rolle, end de før har gjort. 

En producer kan yde teknisk assistance og få betaling for det, uden at sangskriveren afgiver rettigheder, men en producer kan også være med til at bearbejde musikken i en sådan grad, at de kan være berettiget til en arrangørandel. Derudover kan produceren gøres til co-writer og indgå i værkets fordeling som komponist eller tekstforfatter, hvis den kreative indsats berettiger til det.

Det er originalkomponisten, der afgør, om produceren har ydet en kreativt skabende indsats i musikken, der berettiger til en andel af rettighedspengene. Komponisten afgør, om indsatsen svarer til rollen som arrangør (der gives max. 16,67 procent) eller som komponist eller tekstforfatter (hvilken som helst procentdel). Hvis I er flere komponister eller tekstforfattere på et musikværk, skal du være opmærksom på, at I alle skal være enige, hvis I vælger at bearbejde sangen i fremtiden.

Anvender du en producer til at versionere dit eget original-materiale, er det en god ide at registrere dit eget original-materiale - samt gemme dokumentation for dette - før registreringen af den producerede version, således at der ikke efterfølgende opstår tvivl om, hvem der har bidraget med hvad.

Vi opfordrer til, at procentfordelingen af rettighederne afspejler den skabende indsats, og at aftalerne om procentandele sker tidligt i et forløb, og inden sangen registreres hos os.

Se VIDEO

Rollen som arrangør

Hvis der er arrangør(er) på et værk, kan den samlede arrangørandel maksimalt udgøre 16,67 procent (=1/6) af værkets totale 100 procent. Komponister og forfattere kan hver især afgive op til 1/6 af deres andel til arrangørerne. Når du ønsker at arrangerer andre beskyttede ophavspersoners værker, skal du indhente en skriftlig tilladelse hos originalophavspersonen eller dennes forlag. Det skal fremgå af tilladelsen, om originalophavspersonen ønsker at afstå arrangørandele til dig og i så fald i hvilken størrelsesorden. Den skriftlige tilladelse sendes til [email protected] samtidig med, at du registrerer dit arrangement hos Koda.  

Læs artiklen
Om Producerens rolle: Hannah Schneider og Chief 1 deler ud af deres erfaringer