Producerens rolle

Producerbegrebet anvendes om et stort antal funktioner i forbindelse med musikproduktion, og det er vores erfaring, at en producer i dag ofte spiller en større rolle, end de før har gjort.

En producer kan yde teknisk assistance og få betaling for det, uden at sangskriveren afgiver rettigheder, men en producer kan også være med til at bearbejde musikken i en sådan grad, at de kan være berettiget til en arrangørandel. Derudover kan produceren gøres til co-writer og indgå i værkets fordeling som komponist eller tekstforfatter, hvis den kreative indsats berettiger til det.

Det er originalkomponisten, der afgør, om produceren har ydet en kreativt skabende indsats i musikken, der berettiger til en andel af rettighedspengene. Komponisten afgør, om indsatsen svarer til rollen som arrangør (der gives max 16,67 procent) eller som komponist eller tekstforfatter (hvilken som helst procentdel). Hvis I er flere komponister eller tekstforfattere på et musikværk, skal du være opmærksom på, at I alle skal være enige, hvis I vælger at bearbejde sangen i fremtiden.

Vi opfordrer til, at procentfordelingen af rettighederne afspejler den skabende indsats, og at aftalerne om procentandele sker tidligt i et forløb, og inden sangen anmeldes til os.