Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

December 2023

Årets sidste udbetaling faldt torsdag den 7. december. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og forbrugsperioder i Kodas udbetalingskalender

Tv, Radio og VOD (Video on Demand)

Der er udbetaling for alle Kodas månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i september, men der er på flere områder også fremførelser fra oktober, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling.

På VOD-området er der udbetaling for første kvartal 2023 på Netflix samt for første halvår 2023 på tjenesterne Disney+ og HBO. Udbetalingen for HBO inkluderer desuden en slutudbetaling for perioden 2017-2022, som sker efter at Koda for nyligt har modtaget en efterbetaling fra tjenesten.

Der er også årlig udbetaling iTunes filmleje i 2022 samt for tjenesten Discovery+ for både 2021 og 2022. Sidstnævnte udbetales med forsinkelse grundet udfordringer med at skaffe tilstrækkelig rapportering fra tjenesten. På området Interaktive TV-tjenester er der slutudbetaling for forbrugsåret 2022. 

Musikstreaming

December-udbetalingen indeholder kvartalsvis udbetaling på musikstreaming-området, både hvad angår licensering i Danmark samt direkte licensering i udlandet. Se de specifikke perioder i Kodas udbetalingskalender. Udbetalingen for Spotify indeholder en måned mindre end hvad, der normalt er tilfældet, hvilket skyldes en midlertidig pause i rapporteringen grundet genforhandling af aftalen. Til marts vil den manglende måned blive udbetalt og herefter vil udbetalingen køre som normalt.  

Der er ligeledes udbetaling af beløb fra afsluttede claiming-perioder (”Residuals”) på Spotify, der som fast praksis fordeles forholdsmæssigt til værker fra de primære Spotify-afregninger indenfor de specifikke perioder. Herudover er der udbetaling af ældre uidentificerede online beløb, som ligeledes fordeles til værker fra de primære afregninger.

Udbetalingen omfatter også området Online AV uden rapportering, som dækker videoer på multiterritorielle online AV-tjenester (primært YouTube), som det ikke har været muligt for tjenesten at identificere musik i og hvor Koda dermed ikke har modtaget musikrapportering. Udbetalingen dækker perioden 2021 og fordeles via afregningsdata fra områderne Interaktive TV-tjenester og Koncert.

Første udbetaling for musikbrug på TikTok

December-udbetalingen inkluderer Kodas første udbetaling for musikbrug på videoplatformen TikTok. Det gælder perioden maj 2021 til og med april 2022. Følgende forudsætninger gør sig gældende for udbetalingen:

  • TikToks rapportering til Koda er p.t. baseret på antallet af Creations, hvilket angiver hvor mange gange en sang er placeret i forskellige videoer. Det er altså dette parameter og ikke f.eks. antal streams pr video, som ligger til grund for Kodas udbetaling til de anvendte musikværker.
  • Det er rapportering fra territorierne Danmark, Norge, Finland, Sverige, England og Tyskland, som ligger til grund for udbetalingen. Disse territorier er vurderet som repræsentative ift. brug af Polaris’ repertoire på tjenesten generelt, men der vil altså være specifikt forbrug i øvrige lande, som er direkte omfattet af udbetalingen.
  • Udbetalingen af en specifik forbrugsperiode foregår over to Koda-udbetalinger, hvor den første udbetalingen er baseret på en midlertidig værdi og den anden er en slutudbetaling for perioden. Dermed er det først efter anden udbetaling, at din samlede TikTok-udbetaling for perioden kan opgøres.

Til marts vil udbetalingen for perioden maj 2022 til og med juli 2023 blive påbegyndt og denne periode vil efterfølgende blive afsluttet i juniudbetalingen 2024. Læs mere om aftalen med TikTok 

Koncert og Baggrundsmusik

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Det inkluderer denne gang udbetalinger for koncerter afholdt helt op til og med november 2023.

På baggrundsområdet er der udbetaling for først halvår 2023 på flere de baggrundsområder, der baseres på genbrug af rapporteringsgrundlag fra andre områder. Det gælder puljerne Radio i dagtiden, Musik til Fitness og TV.

Blanke medier og TV i undervisning

Koda udbetaler nu for området Blanke Medier for året 2022. Blanke Medier er godtgørelse til rettighedshaverne for den privatkopiering, der lovligt foretages af brugere. Blankmedieordningen er blevet revideret gældende fra og med 2022, så den nu også dækker mange former for digital kopiering på tablets, smartphones, pc’er og andre digitale enheder. De opkrævede beløb deles op i to separate fordelingspuljer til henholdsvis lyd- og billedmedier, som fordeles via analogier fra repræsentative afregningsområder. Læs mere om Blanke Medier

Yderligere er der udbetaling for TV i undervisning for den del af området, som baseres på data fra Center For Undervisnings digitale platform, hvorfra undervisningsinstitutioner tilgå et stort udvalg af TV-udsendelser til brug for undervisningen. Udbetalingen dækker hele 2022.

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder. Gennemsnitligt er de modtagne beløb med Kodas månedlige udbetalinger, derfor under én måned i Koda, inden de udbetales.

Udbetalingen inkluderer denne gang Udland uden rapporteringsgrundlag, som dækker beløb modtaget fra udenlandske selskaber, som det gennem en periode ikke har været muligt at matche til specifikke værkdata. Beløbene udbetales nu via en analogi bestående af afregnet værkdata fra de territorier og perioder, som beløbene vedrører.

NCB og DR-synkronisering

December-udbetalingen inkluderer halvårlig udbetaling fra NCB for salg af fysiske udgivelser. Herudover er der udbetaling for synkronisering hos DR i 2022 - i henhold til en ny synkroniseringsaftale med DR. Denne udbetaling baseres på DR’s rapportering af førstegangvisninger i 2022, som efterfølgende er matchet op mod musikdata i Kodas systemer og filtreret ift. kriterierne i aftalen.

Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev