Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Maj 2023

Kodas majudbetaling 2023 falder torsdag den 11. maj. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i udbetalingskalender

Månedlig udbetaling på TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i februar, men der er på flere områder også marts-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling.

Ved denne udbetaling påbegyndes udbetaling for Kodas reklamepulje, som dækker musik i reklamer på en række kanaler, hvor Koda alene afregner for reklamefladen. Det gælder kanaler som TV3+, Eurosport1, Eurosport2, Disney Channel m.fl.  Læs mere om reklamepuljen her

Herudover igangsættes 2023-udbetaling for tv-kanalen See, hvor der er udbetaling for musikbrug i januar og februar.

Online

På onlineområdet er der månedlig udbetaling for musikstreamingtjenesten Nuuday Musik (YouSee Musik og Telmore Musik), som dækker fremførelser til og med marts 2023. Yderligere er der årlig udbetaling for DR On Demand 2022, som dækker brug af musik på tværs af DR’s digitale platforme (i film, serier, radioprogrammer, podcasts m.m.)

Baggrund og Koncert

Udbetalingen inkluderer udbetaling for musikbrug i 2022 på Kodas baggrundsområder med rapportering. Det vil sige områder, hvor Koda indhenter rapportering fra professionelle udbydere af musiktjenester til erhvervsbrug, som efterfølgende ligger til grund for udbetaling af indtægterne fra en specifik baggrundspulje.                                         

Herudover er der udbetaling for baggrundsområder uden rapportering, hvor Koda baserer udbetalingen på analogier fra andre repræsentative områder. For puljerne Radio i dagtid, Musik til fitness og TV er der udbetalingen for andet halvår 2022, og for Indspillet musik dækker udbetalingen hele 2022.

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). I en stor del af udbetalingen består allerede nu af koncerter afholdt i 2023.

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra Kodas søsterselskaber i Finland (TEOSTO), Norge (TONO), USA (ASCAP) og Holland (BUMA). Udbetalingerne dækker for de fleste selskabers vedkommende musikbrug til og med Q3 2022 på diverse områder.