Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Fordeling mellem musik og tekst

Se VIDEO
Fordeling af Koda andele

Uanset, hvilken fordeling du vælger, er der nogle minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes. For fordeling af Koda-andele gælder:

  • at komponisterne tilsammen skal have minimum 25 procent og maksimum 75 procent
  • at forfatterne tilsammen skal have minimum 25 procent og maksimum 75 procent
  • at ingen komponist eller forfatter får en andel på mindre end 1 procent 
Fordeling af NCB andele

For fordeling af NCB-andele er der ingen top- eller bundgrænser for fordelingen mellem musik og tekst.

Modtager vi værkregistreringerr med oplysning om aftalt fordeling, som ikke overholder disse retningslinjer, fordeler vi andelene ifølge Kodas standardfordelingsregler, indtil vi eventuelt modtager yderligere oplysninger.

Arrangørandel

Hvis der er arrangør(er) på et værk, kan den samlede arrangørandel maksimalt udgøre 16,67 procent (=1/6) af værkets totale 100 procent. Komponister og forfattere kan hver især afgive op til 1/6 af deres andel til arrangørerne. Når du ønsker at arrangere andre beskyttede ophavspersoners værker, skal du indhente en skriftlig tilladelse hos originalophavspersonen eller dennes forlag. Det skal fremgå af tilladelsen, om originalophavspersonen ønsker at afstå arrangørandele til dig og i så fald i hvilken størrelsesorden. Den skriftlige tilladelse sendes til [email protected] samtidig med, at du registrerer dit arrangement hos Koda.