Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Fordeling mellem musik og tekst

Se VIDEO
Fordeling af Koda andele

Uanset, hvilken fordeling du vælger, er der nogle minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes. For fordeling af Koda-andele gælder:

  • at komponisterne tilsammen skal have minimum 25 procent og maksimum 75 procent
  • at forfatterne tilsammen skal have minimum 25 procent og maksimum 75 procent
  • at ingen komponist eller forfatter får en andel på mindre end 1 procent 
Fordeling af NCB andele

For fordeling af NCB-andele er der ingen top- eller bundgrænser for fordelingen mellem musik og tekst.

Modtager vi værkregistreringerr med oplysning om aftalt fordeling, som ikke overholder disse retningslinjer, fordeler vi andelene ifølge Kodas standardfordelingsregler, indtil vi eventuelt modtager yderligere oplysninger.

Arrangørandel

Hvis der er arrangør(er) på et værk, kan den samlede arrangørandel maksimalt udgøre 16,67 procent (=1/6) af værkets totale 100 procent. Komponister og forfattere kan hver især afgive op til 1/6 af deres andel til arrangørerne. Når du ønsker at arrangerer andre beskyttede ophavsmænds værker, skal du indhente en skriftlig tilladelse hos originalophavsmanden eller dennes forlag. Det skal fremgå af tilladelsen, om originalophavsmanden ønsker at afstå arrangørandele til dig og i så fald i hvilken størrelsesorden. Den skriftlige tilladelse sendes til repertoire@koda.dk samtidig med, at du registrerer dit arrangement hos Koda.