Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Forlagsundersøgelsen 2014

Forlagsundersøgelsen 2014 er klar med spændende konklusioner og tendenser Undersøgelsen blev sendt ud til 279 forlag, som alle har haft Koda-indtægt i 2013. Formålet er dels at få et øjebliksbillede på forlæggernes tilfredshed med Koda dels at se, hvordan tilfredsheden har udviklet sig siden 2012 og selvfølgelig at få et billede af, hvor der fortsat er behov for, at Koda optimerer og udvikler sin service over for forlæggerne.

Vi kan med stor glæde konstatere, at hele 93 procent af de adspurgte forlag har svaret, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab af Koda.
God tilfredshed med Mit Koda, men behov for optimering

Vi kan også se en høj grad af tilfredshed (94 procent) hos de adspurgte forlag i brugen af vores selvbetjeningsmodul Mit Koda. Det er uden tvivl her, at Koda oftest møder sine forlagsmedlemmer, som er hyppige og tilbagevendende brugere. Vi må dog sande, at svartiderne stadig er en funktionalitet, hvor der er brug for optimering, Dette opleves særlig hos forlag med stort repertoire. For de forlag, der har indtægter fra udlandet, viser besvarelserne, at en opgradering af detaljeringsgraden på udenlandske indtægter på Mit Koda også forsat er et vigtigt indsatsområde.
Ny Forlagssektion på Koda.dk

Kodas hjemmeside er velbesøgt af forlagene og benyttes primært til at søge information om Kodas udbetalinger, afregningsområder og viden om Mit Koda. Besvarelserne giver indikation af, at informationen er nem at finde og nem at forstå for forlagene. Dog kender over halvdelen af de adspurgte forlag ikke til sektionen Musikforlag, hvor vi har samlet al forlagsrelateret information. Vi vil derfor løbende intensivere på markedsføringen af forlagssektionen, så vi kan sikre, at forlagene altid ved, hvor de kan finde den nødvendige information.
God interesse for nyhedsbrev til forlag

Vi er glade for at opleve, at vi har god kontakt til forlagene via nyhedsbrevet til forlag. Og at forlagene viser stor interesse for vores udvalgte emner; Kodas kerneforretning lokalt og internationalt, afregning/udbetalings-information, nyt fra EU og artikler om licensering og indgåelse af kundeaftaler.
Kodas aftaler på online-området

Vi ved, at Kodas aftaler er vigtige for forlagene, og vi kan i besvarelserne se en tendens i, at jo højere indtægt forlagene har, jo større er behovet for at kende til dem. Generelt set informerer Koda tilstrækkeligt på online-området om aftaler med YouTube, VOD og streamingtjenester. Et kig i fritekstsvarene viser dog, at denne information for nogle forlag ikke er tilstrækkelig, idet de har svært ved at gennemskue, hvordan afregningsgrundlaget sammensættes.

Stort set alle af de adspurgte forlag mener, at Koda har stor betydning for dansk musik, og udsagn som vigtig for musikhvervet, ansvarlig, troværdig, ordentlig, og at Koda arbejder for musikken er de udsagn, der scorer højest i forlagsbesvarelserne.”

Tak til alle de, der var med til at give os indblik i jeres holdning til Koda, og vi glæder os til at præsentere yderligere highlights og tendenser fra undersøgelsen på Forlagsforum den 9. december.

Læs mere om Forlagsforum