Bearbejdelse af frie værker

En ophavsmands værker er beskyttede i 70 år efter udgangen af hans/hendes dødsår. Derefter er værkerne "frie". I nogle tilfælde er det kun ophavsmanden til den ene del af et værk, der er fri, mens andre ophavsmænd fortsat er beskyttede. Vi kan hjælpe med at fastslå, om en ophavsmand er fri og om et værk er helt-  eller kun delvist frit. Kontakt Koda’s Forlags- og Medlemsservice på tlf. 33 30 63 20 eller på e-mail medlem@koda.dk.

Ny tekst eller musik til et frit værk

Man kan frit sætte sin egen tekst til et stykke fri musik, eller sætte sin egen musik til en fri tekst. Fra NCB får du den fulde andel på 100 procent, mens andelen fra Koda er på 80 procent.

Arrangement af fri musik

Er komponisten til et værk fri, må man frit arrangere musikken. Hvor stor en arrangørandel man kan opnå fra Koda afhænger af, i hvilken grad arrangøren har bidraget med en selvstændig skabende indsats i forhold til det originale musikværk. Kodas musikfaglige rådgiver vurderer arrangørens indsats. Når værket registreres, skal du derfor indsende noder eller en optagelse af arrangementsversionen til jbh@koda.dk. Modtager vi ikke dette materiale, får arrangøren ingen andel fra Koda. I udbetaling fra NCB får en arrangør til et helt frit værk som hovedregel 100 procent.

Hvis værket består af fri musik og beskyttet tekst, er arrangørens Koda-andel af musikken et vurderingsspørgsmål, mens der skal søges tilladelse til arrangørandel fra tekstforfatteren.

Musik-på-musik værker

Der er tale om et musik-på-musik værk, hvis bidraget - i forhold til det oprindelige værk - er så markant, at det ligger ud over, hvad der normalt forstås som arrangement.  Alt efter den musikfaglige rådgivers vurdering kan andelen fra Koda være op til 75 procent.

Oversættelse af fri tekst

Er forfatteren til en tekst fri, må man frit oversætte eller bearbejde teksten. Hvis både komponist og tekstforfatter er frie, får oversætteren en andel på 16,67 procent fra Koda, mens han/hun fra NCB får den fulde andel på 100 procent. Hvis teksten er fri, mens musikken er beskyttet, skal der søges tilladelse fra komponisten for at få den fulde oversætterandel.