Hjemmesider

Når hjemmesideudbydere bruger musik på deres hjemmeside, skal de have en aftale med Koda. Koda tilbyder forskellige typer hjemmesideaftaler, som afhænger af hvor meget musik, der bliver brugt samt, hvor mange besøgende hjemmesiden har. Dette kan enten være i form af individuelt forhandlede aftaler med større udbydere eller via Kodas pakkeaftaler for hjemmesider (lille, mellem eller stor pakke), som er henvendt mindre hjemmesider med begrænset musik og besøgende.

Rapportering
  • Hjemmesider - med rapportering
    Koda indhenter og behandler rapportering fra onlineudbydere, som bruger mere musik eller som har flere besøgende end hvad, der falder inden for rammerne af Kodas pakkeaftaler for hjemmesider. Herudover behandles rapportering, hvis der er tale om specialkomponeret musik, hvilket gælder uanset, hvilken type onlineaftale udbyderen har med Koda. Læs mere om specialkomponeret musik online.

  • Hjemmesider – uden rapportering
    Koda indhenter og behandler ikke rapportering i forbindelse med Kodas pakkeaftaler og der er derfor ikke udbetaling for det specifikke musikbrug på hjemmesider med sådan en aftale. Det skyldes, at enkeltvis indhentning og behandling af rapportering på dette område er uforholdsmæssigt omkostningstungt og står i ikke i et rimeligt forhold til betalingen per hjemmeside.

    Betalingen fra hjemmesideudbyderne udbetales i stedet på baggrund af et analogisk fordelingsgrundlag bestående af rapportering fra andre repræsentative onlineområder.