Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Hjemmesider

Når hjemmesideudbydere bruger musik på deres hjemmeside, skal de have en aftale med Koda. Koda tilbyder forskellige typer hjemmesideaftaler, som afhænger af hvor meget musik, der bliver brugt samt, hvor mange besøgende hjemmesiden har. Dette kan enten være i form af individuelt forhandlede aftaler med større udbydere eller via Kodas pakkeaftaler for hjemmesider (lille, mellem eller stor pakke), som er henvendt mindre hjemmesider med begrænset musik og besøgende.

Rapportering
  • Hjemmesider - med rapportering
    Koda indhenter og behandler rapportering fra onlineudbydere, som bruger mere musik eller som har flere besøgende end hvad, der falder inden for rammerne af Kodas pakkeaftaler for hjemmesider. Herudover behandles rapportering, hvis der er tale om specialkomponeret musik, hvilket gælder uanset, hvilken type onlineaftale udbyderen har med Koda. Læs mere om specialkomponeret musik online.

  • Hjemmesider – uden rapportering
    Koda indhenter og behandler ikke rapportering i forbindelse med Kodas pakkeaftaler og der er derfor ikke udbetaling for det specifikke musikbrug på hjemmesider med sådan en aftale. Det skyldes, at enkeltvis indhentning og behandling af rapportering på dette område er uforholdsmæssigt omkostningstungt og står i ikke i et rimeligt forhold til betalingen per hjemmeside.

    Betalingen fra hjemmesideudbyderne udbetales i stedet på baggrund af et analogisk fordelingsgrundlag bestående af rapportering fra andre repræsentative onlineområder.