Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Andre støttemuligheder

Hvor henvender komponister og sangskrivere sig, når de skal søge støtte til udgivelser, arbejdsophold, kurser eller noget helt andet? Det kan være svært at finde frem til de relevante puljer i junglen af legater og støtteordninger. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over nogle af de relevante puljer, man kan søge udover de midler, som Koda selv fordeler.

Statslige, regionale og kommunale puljer
Statens kunstfond

Amatørmusik Frist 16. august 2021

Arbejdslegater – musik Frist 1. februar 2021

Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling Frist 16. august 2021

Huskunstnerordningen Frist 2. marts 2021

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist 16. august 2021

Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter Frist 15. april 2021

Karriereprogram: den unge kunstneriske elite Frist 1. september 2021

Bestillingsopgaver - musik Frist den 3. maj 2021

Koncertvirksomhed og musikfestivaler Frist 16. august 2021

Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje Frist 1. marts 2021

Nye formater for samtidsmusikken Frist 15. maj 2020

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist 16. august 2021

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik) Frist 1. december 2020

Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst Frist 1. marts 2021

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst Frist 6. april 2021

 

Regionale puljer

Region Midtjylland: De regionale kulturudviklingsmidler

Region Nordjylland: Kulturpuljen

Region Syddanmark: Kulturpuljen

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Støtte til musikaktiviteter

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur - støtte via Musikpuljen

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen

Frederiksberg Kommune: Musikudvalgets pulje

Københavns Kommune: Kultur- og Projektpuljen 

Odense Kommune: Tilskud til musik og kultur

Private fonde, foreninger o.a.

3Fs Medie- og Kulturfond  Ansøgningsfrist 22. februar, 21. maj, 16. august, 22. november 2021

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond Ansøgningsfrist 1. juli 2021

Dansk Artistforbund Ansøgningsfrist 29. januar kl. 12 2021

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Korforbund Løbende ansøgningsfrist

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2021

Dansk Organist og Kantor Samfund Ansøgningsfrist 1. maj 2021

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Ansøgningsfrist 15. februar og 15. august 2021

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

FashionForest legatet (musikstuderende og musikuddannede) Ansøgningsfrist 1. marts 2021

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september 2021

Hannibal Sanders Fond Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2021

Illum Fondet Ansøgningsfrist: 1. maj 2021

Jazz Danmark støttepuljer Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen og er i primo februar

Kantoni-legatet Ansøgningsfrist 1. maj 2021

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist: Ultimo maj

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: 1. februar 2021

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist: 15. april 2021. Kl. 16

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 30. november 2020 og 31. marts 2021

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 1. marts, 1. august og 1. november 2021

SNYK 15. februar, 2. april, 31. maj, 30. august og 15. november 2021

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist 31. marts 2021

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist: 3. februar, 6. april, 25. maj, 27. juli, 28. september, 16. november 2020

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Ansøgningsfrist: 11. maj 2020

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist

Weyse Fonden Løbende ansøgningsfrist

William Demant Fonden Løbende ansøgningsfrist

Wilhelm Hansen Fonden Ansøgningsfrist: 31. august 2021