Den Raben-Levetzauske Fond

Den Raben-Levetzauske Fond yder støtte til almennyttige formål bl.a. sociale, velgørende, videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske formål. Uddeles til både foreninger, selskaber og stiftelser m.v. eller direkte til enkeltpersoner. Frankeret svarkuvert vedlægges ansøgningen.

Den Raben-Levetzauske Fond
c/o Raben-Levetzau
Viadukt Allé 27
2900 Hellerup

Telefon: 56 72 00 79