Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Rapportering af musik til Koda

Hvad er rapportering?

Det, vi i Koda kalder rapportering, er oplysninger om den musik, der er spillet offentligt, fx på tv, i radio eller til koncerter. Rapporteringen skal altid indeholde oplysninger om, hvilken musik der er spillet, hvem der har skrevet musik og tekst, hvor det er spillet og musikkens varighed. Desuden kan rapportering også fortælle, om musikken er afspillet fra cd, live, eller om der er tale om en jingle.

Rapporteringen bruger vi som udgangspunkt for din udbetaling, der også udregnes ud fra vores aftaler med musikbrugerne (vores kunder) og efter den fordelingsplan, som der er besluttet af Kodas bestyrelse. 

Hvem skal rapportere?

Som regel er det den, der gør musikken tilgængelig for alle andre, der står med ansvaret for at rapportere til Koda – dvs. musikbrugeren. Musikbrugeren kan fx være en tv-station, en lokalradio, menighedsrådet, der holder en kirkekoncert eller en udbyder af en hjemmeside. Når det drejer sig om koncerter, er dog mere hensigtsmæssigt at lade de enkelte bands og solister stå for rapporteringen, da det er dem, der bedst ved, hvad der er blevet spillet.

Ved rapportering af koncerter er det vigtigt, at samtlige spillede værker bliver rapporteret, uanset hvem der rapporterer. Koncertrapportering har en deadline på en måned efter arrangementet.

Hvordan bliver baggrundsmusik rapporteret?

 

Som medlem har du også mulighed for at få betaling for den musik, der benyttes som baggrundsmusik i butikker, restauranter, på cafeer, fitnesscentre eller hos frisøren.

Der bruges baggrundsmusik rigtigt mange steder. Derfor er der her tale om et område, hvor det hverken er praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at indhente 100% rapportering af den musik, der spilles. Vi indhenter komplet rapportering fra flere forskellige professionelle udbydere af baggrundsmusik. Hver udbyder har specialiseret sig inden for forskellige brancher, hvor baggrundsmusik udgør en vigtig del af kundeoplevelsen. Rapporteringen vi indhenter betragtes i nogen grad som repræsentativ for den pågældende branche.  

Samtidig udbetaler vi ved at genbruge rapportering fra andre fremførelsesområder, der i forskellige kombinationer giver et repræsentativt billede af den musik, der spilles som baggrundsmusik på forskellige områder. 

Diskoteker og klubber

Baggrundsmusik i diskoteker og klubber afregnes derimod på baggrund af en årlig liste over de mest spillede musikværker. Listen dannes hver uge ud fra minimum 125 DJs Top 20 hitlister fra de 100 største diskoteker og klubber i Danmark. 

Enkelte kunder og andre områder bliver ligesom dj-listen udbetalt på baggrund af fuld rapportering. Du kan læse mere her om de forskellige baggrundsområder her og hvordan de rapporteres og udbetales. 

Hvordan bliver musik rapporteret i radio og tv?

Rapporteringen af musikforbruget inden for radio og tv kan enten være komplet (det vil sige 100 % rapportering til Koda) eller baseret på stikprøver.

På områderne landsdækkende og regional radio/tv, kabelfødt tv, samt satellitradio og -tv, der opsendes fra Danmark, giver Koda kun tilladelse til, at der spilles beskyttet musik, hvis stationen rapporterer hele musikforbruget.

Lokalradio

Hvad lokalradioer angår, indhenter Koda en stikprøve på fem procent af lokalradioernes årlige musikforbrug, svarende til mere end 200.000 fremførelser. Det totale antal fremførelser udgør dermed mere end fire millioner spillede musikværker pr. år.

Hvis alle fremførelser på lokalradio skulle rapporteres til Koda, ville der kun være få øre til fordeling blandt rettighedshaverne. Vi skønner, at over to tredjedel af det tocifrede millionbeløb, som årligt indbetales fra lokalradioerne, ville gå til udgifter ved behandling af rapporteringen med henblik på afregning, såfremt alle tv- og radiostationer skulle rapportere 100 %. Stikprøver er med andre ord en nødvendighed, men også en fordel for lokalradioerne. Det ville formodentlig slet ikke kunne lade sig gøre for lokalradioerne at rapportere 100 %, da driften ofte er baseret på ulønnet arbejdskraft.

Hvad gør Koda, når det ikke er muligt at identificere de værker, der er brugt?

Koda bruger tid på at finde ud af, hvilke værker der er blevet brugt, og hvem der er rettighedshavere til uidentificerede værker. Koda reserverer et beløb til udbetaling, når identifikation må op­gives. Medlemmet har 36 måneder fra udbetalingstidspunktet til at reklamere over sin udbetaling. For udenlandske forval­tnings­selskaber er reklamationsfristen ligeledes tre år. Det betyder, at et udenlandsk selskab har tre år til at gøre krav på en udbetaling, som selskabets medlemmer måtte mangle. Hvis alle forsøg på identifikation er forgæves, bliver det reserverede beløb efter tre år lagt oveni Kodas beløb til udbetaling inden for hvert udbetalingsområde.