Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Uropførelsestillæg

Tillæg for første fremførsel

Koda udbetaler et tillæg for den første gang, et musikværk bliver spillet offentligt i Danmark, i Grønland eller på Færøerne.  Dette tillæg kommer oven i den udbetaling, du ville få, såfremt der var tale om en ”almindelig” fremførelse af værket. Her kan du læse om, hvilke værker og hvilke områder der udløser uropførelsestillæg. 

Minimumsgrænse for udbetaling af uropførelsestillæg i 2022 og 2023

I september 2023 udbetaler Koda uropførelsestillæg for musikværker, som er fremført i 2022. Der er fastsat en minimumsgrænse for, hvornår der udbetales et uropførelsestillæg.

Minimumsgrænsen betyder, at uropførelsestillægget kun udbetales, når fremførelsen på et specifikt udbetalingsområde har en værdi på mere end 200 kroner, inden et eventuelt uropførelsestillæg lægges oven i udbetalingen. Konkret betyder det, at hvis afspilningen af et musikværk på et specifikt udbetalingsområde normalt giver en udbetaling på for eksempel 50 kroner, så udløser det ikke et uropførelsestillæg, selvom musikværket fremføres for første gang. Hvis en afspilning normalt vil resultere i en udbetaling på for eksempel 200 kroner, så vil det udløse udbetaling af et uropførelsestillæg.

De ændrede vilkår for udbetaling af uropførelsestillæg sker som følge af en beslutning på Kodas generalforsamling i 2020, og ændringerne er nødvendige for, at Koda kan leve op til den internationale brancheorganisation CISAC's retningslinjer og krav om transparens, ligebehandling og objektive kriterier.

Ændringerne betyder blandt andet, at det totale beløb til uropførelser løbende nedjusteres over en flerårig periode, hvilket er baggrunden for, at ovenstående minimumsgrænse er implementeret gældende for uropførelser i 2021.

Læs mere om plan og baggrund for afviklingen uropførelsestillæg

Urfaktor for uropførelser i 2021 (faktor for 2022 opdateres senere) 

Uropførelsestillægget beregnes ud fra en ur-faktor, som fremførelsens oprindelige udbetalingsværdi ganges med. De gældende ur-faktorer for 2021 kan ses nedenfor.

Område Urfaktor
Radio 3,0
TV 3,0
Koncert 1,0
Subventioneret koncert 1,0

 

Eksempler beregningsmetode
Oprindeligt udbetalt beløb Urfaktor Uropførelsestillæg
TV 2: 200 kr. 3,0 600 kr.
DR P3: 200 kr. 3,0 600 kr.
Koncert: 200 kr 1,0 200 kr.

 

Grænser for udbetaling af uropførelsestillæg​

 • Den oprindelige værdi af fremførelsen skal være minimum 100 kr.
 • Pr. Autor pr. år: 110.000 kr.
 • Pr. Værk: 62.500 kr.
Reklamation

Hvis vi har udbetalt et uropførelsestillæg, men senere får oplysningerne om, at den egentlige uropførelse er sket på et tidligere tidspunkt, men på et andet område, så ændrer vi ikke på det oprindelige udbetalte beløb.

Uropførelser i Norge

Hvis dit værk bliver uropført i Norge, er det berettiget til uropførelsestillæg fra det norske selskab TONO. I så fald bør du sende en mail til Koda på international@koda.dk med oplysninger om tid, sted, eventuel koncertarrangør og selvfølgelig værktitlen. Vi giver herefter TONO besked om, at dit værk er blevet uropført i Norge, så vi sikrer at du modtager tillægget. 

Vilkår for udbetaling af uropførelsestillæg 

En uropførelse er en verdenspremiere. Det betyder, at der ikke kan udbetales uropførelsestillæg for den første fremførelse af et værk i Danmark, hvis værket tidligere har været opført i udlandet. Betingelserne for at få udbetalt et uropførelsestillæg afhænger derudover af værktype og fremførelsesområde.

Hvilke værker eller fremførelser kan få uropførelsestillæg?
 • Nykomponeret originalværk
 • Ny musik til eksisterende tekst
 • Musik til tv serier får kun udbetalt uropførelsestillæg for helt nyt materiale og ikke for genbrug eller varieret genbrug af eksisterende materiale

Det overordnede princip for tildeling af uropførelsestillæg for underlægningsmusik til diverse tv-formater er:

1) For livsstilsprogrammer, underholdningsprogrammer fag-programmer og  konkurrencer, hvor komponisten typisk leverer et grundmateriale af temaundelægning, breakers intro’s og outro’s,  som produceren selv synkroniserer program for program beregnes tillægget på baggrund af 1. programs samlede musiktid. Hvis 1. program er betydeligt afvigende fra gennemsnitsprogrammet så på baggrund af en kalkuleret gennemsnitstid.

2) På  tv-serier (Rejseholdet, Sommer, Forbrydelsen osv.) hvor varietet og afsnits-specifikhed er højere end på livsstils og underholdningsprogrammer, gives uropførelsestillægget af en fast procentdel af den samlede musiktid i en omvendt proportional i forhold til antal afsnit. (2 - 4 afsnit 16 %, 5 - 8 afsnit 8 %, 9 - 12 afsnit 4% osv, idet erfaringen viser at genbrugs-raten typisk stiger jo flere afsnit, der er tale om).

3) På programmer hvor der benyttes library musik, der ikke er skabt til det konkrete program og hvor vi i princippet ikke ved, om musikken har været anvendt tidligere i andre sammenhænge, gives ikke uropførelsestillæg.

Hvilke værker eller fremførelser kan ikke få uropførelsestillæg?
 • Ny version af eksisterende musik
 • Ny tekst til eksisterende musik
 • Improvisation
 • Kendingsmelodi, signatur, jingle, vignetmusik
 • Trailer
 • Reklamemusik
 • Tema-underlægning til konkurrencer
 • Mekanisk installation
 • Sampling, medley og potpourri (nykomponerede dele kan eventuelt få
  uropførelsestillæg)
 • Library musik
Områder

Nogle afregningsområder udløser ikke et uropførelsestillæg. Uropførelsestillægget går dog ikke tabt. Værket får i stedet sit uropførelsestillæg for den førstkommende opførelse indenfor et af de områder, der normalt udløser uropførelsestillæg.

Hvilke områder udløser et uropførelsestillæg?
 • Radio (FM og DAB)
 • TV
 • Koncert
Hvilke områder udløser ikke et uropførelsestillæg?
 • Online
 • Lokalradio
 • Baggrundsmusik
 • Musik i biograffilm får ikke uropførselstillæg for biografpremieren, men i stedet den førstkommende fremførsel indenfor de tre områder Radio (FM og DAB), TV og koncert
 • Store rettigheder. Læs mere om store rettigheder og Koda Dramatik her.

Vigtigt

 • Uropførelsestillæg bliver udbetalt en gang om året i september måned, året efter selve uropførelsen.
 • Koda registrerer automatisk danske uropførelser når værket er skrevet og komponeret af en komponist og/eller sangskriver, der er medlem af Koda
 • Koda og det norske selskab TONO er de eneste selskaber i verden, der udbetaler uropførelsestillæg. Hvis dit værk bliver uropført i fx Frankrig, mister du altså muligheden for uropførelsestillæg på netop det værk.