Uropførelsestillæg

Tillæg for første fremførsel

Koda udbetaler et tillæg for den første gang, et musikværk bliver spillet offentligt i Danmark, i Grønland eller på Færøerne.  Dette tillæg kommer oven i den afregning, du ville få, såfremt der var tale om en ”almindelig” fremførelse af værket. Her kan du læse om, hvilke værker og hvilke områder der udløser uropførelsestillæg.

Vilkår for udbetaling af uropførelsestillæg 

En ur-opførsel er en verdenspremiere. Det betyder, at der ikke kan udbetales ur-tillæg for den første fremførsel af et værk i Danmark, hvis værket tidligere har været opført i udlandet. Betingelserne for at få udbetalt et uropførelsestillæg afhænger derudover af værk og fremførelsesområde.

Hvilke værker eller fremførelser kan få uropførelsestillæg?
 • Nykomponeret originalværk
 • Ny musik til eksisterende tekst
 • Musik til tv serier får kun udbetalt uropførelsestillæg for helt nyt materiale og ikke for genbrug eller varieret genbrug af eksisterende materiale
Hvilke værker eller fremførelser kan ikke få uropførelsestillæg?
 • Ny version af eksisterende musik
 • Ny tekst til eksisterende musik
 • Improvisation
 • Kendingsmelodi, signatur, jingle, vignetmusik
 • Trailer
 • Reklamemusik
 • Tema-underlægning til konkurrencer
 • Mekanisk installation
 • Sampling, medley og potpourri (nykomponerede dele kan eventuelt få
  uropførelsestillæg)
 • Library musik
Områder

Nogle afregningsområder udløser ikke et uropførelsestillæg. Uropførelsestillægget går dog ikke tabt. Værket får i stedet sit uropførelsestillæg for den førstkommende opførelse indenfor et af de områder, der normalt udløser uropførelsestillæg.

Hvilke områder udløser et uropførelsestillæg?
 • Radio (FM og DAB)
 • TV
 • Koncert
Hvilke områder udløser ikke et uropførelsestillæg?
 • Online
 • Lokalradio
 • Baggrundsmusik
 • Musik i biograffilm får ikke uropførselstillæg for biografpremieren Uropførselstillægget beregnes i stedet på grundlag af den første visning på landsdækkende tv
 • Store rettigheder. Læs mere om store rettigheder og Koda Dramatik her.
Hvordan beregner vi uropførelsestillægget?

Hvor meget du får udbetalt afhænger af det afregningsbeløb, du oprindeligt fik for uropførelsen af værket. Beløbet ganges med en urfaktor, der varierer fra område til område og fra år til år.  Uropførelsestillægget for radio og tv bliver altid beregnet, som om det var en live fremførelse. Dette gælder til og med uropførelser i 2017.

Urfaktor i forhold til det oprindeligt indtjente beløb for uropførelser i 2017, udbetalt i september 2018

Område Urfaktor
Radio 7,1
TV 1,43
Koncert - vederlag 0-1000 kr. 0,95
Koncert - vederlag over 1000 kr. 1,91
Subventioneret koncert 1,90

 

Urfaktor i forhold til det oprindeligt indtjente beløb for uropførelser i 2018 -  til udbetaling i september 2019

Område Urfaktor
Radio 5,0
TV 3,0
Koncert 1,14
Subventioneret koncert 1,0

 

Grænser for udbetaling af uropførelsestillæg​

 • Pr. Autor pr. år: 110.000 kr.
 • Pr. Værk: 62.500 kr.
Reklamation

Hvis vi har udbetalt et uropførelsestillæg, men senere får oplysningerne om, at den egentlige uropførelse er sket på et tidligere tidspunkt, men på et andet område, så ændrer vi ikke på det oprindelige udbetalte beløb.

Uropførelser i Norge

Hvis dit værk bliver uropført i Norge, er det berettiget til uropførelsestillæg fra det norske selskab TONO. I så fald bør du sende en mail til Koda på international@koda.dk med oplysninger om tid, sted, eventuel koncertarrangør og selvfølgelig værktitlen. Vi giver herefter TONO besked om, at dit værk er blevet uropført i Norge, så vi sikrer at du modtager tillægget. 

Vigtigt

 • Uropførelsestillæg bliver udbetalt en gang om året i september måned, året efter selve uropførelsen.
 • Koda registrerer automatisk danske uropførelser når værket er skrevet og komponeret af en komponist og/eller sangskriver, der er medlem af Koda
 • Koda og det norske selskab TONO er de eneste selskaber i verden, der udbetaler uropførelsestillæg. Hvis dit værk bliver uropført i fx Frankrig, mister du altså muligheden for uropførelsestillæg på netop det værk.