Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Uropførelsestillæg

Tillæg for første fremførsel

Koda udbetaler et tillæg for den første gang, et musikværk bliver spillet offentligt i Danmark, i Grønland eller på Færøerne.  Dette tillæg kommer oven i den afregning, du ville få, såfremt der var tale om en ”almindelig” fremførelse af værket. Her kan du læse om, hvilke værker og hvilke områder der udløser uropførelsestillæg.

Ændring i beregning af uropførelsesbeløb

En ny-indført beregning af beløb for uropførelser i Danmark 2018 betyder, at årets samlede udbetaling af uropførelsestillæg er blevet halveret sammenlignet med sidste års uropførelsesbeløb.

Baggrunden for ændringen er et ønske om en enklere ordning, som i højere grad er tilpasset de generelle retningslinjer og krav fra lovgivningen omkring EU-direktivet om kollektiv forvaltning.

Konkret betyder forenklingen, at værdien af uropførelserne fra og med 2018 bliver beregnet ud fra én simpel ur-faktor, som fremførelsens oprindelige værdi ganges med. Det erstatter en kompliceret puljeberegning, hvor ur-faktoren afhang af antallet af uropførelser per pulje, som varierede fra år til år og fra område til område. Den nye beregningsmodel betyder generelt, at der på tværs af områderne er en mere direkte sammenhæng mellem uropførelsestillægget og det oprindeligt udbetalte beløb.

De gældende ur-faktorer for 2020 kan ses nedenfor.

De samlede konsekvenser vil være, at det udbetalte uropførelsestillæg i sammenligning med tidligere års værdier er reduceret, hvilket dog er mere markant på nogle områder end andre. 

 

Urfaktor i forhold til det oprindeligt indtjente beløb for uropførelser i 2020
Område Urfaktor
Radio 3,0
TV 3,0
Koncert 1,0
Subventioneret koncert 1,0

 

Eksempler på den nye beregningsmetode
Oprindeligt udbetalt beløb Urfaktor Uropførelsestillæg
TV 2: 100 kr. 3 300 kr.
DR P3: 100 kr. 3 300 kr.
Koncert: 100 kr 1,07 100 kr.

 

Grænser for udbetaling af uropførelsestillæg​

 • Pr. Autor pr. år: 110.000 kr.
 • Pr. Værk: 62.500 kr.
Reklamation

Hvis vi har udbetalt et uropførelsestillæg, men senere får oplysningerne om, at den egentlige uropførelse er sket på et tidligere tidspunkt, men på et andet område, så ændrer vi ikke på det oprindelige udbetalte beløb.

Uropførelser i Norge

Hvis dit værk bliver uropført i Norge, er det berettiget til uropførelsestillæg fra det norske selskab TONO. I så fald bør du sende en mail til Koda på international@koda.dk med oplysninger om tid, sted, eventuel koncertarrangør og selvfølgelig værktitlen. Vi giver herefter TONO besked om, at dit værk er blevet uropført i Norge, så vi sikrer at du modtager tillægget. 

Vilkår for udbetaling af uropførelsestillæg 

En uropførelse er en verdenspremiere. Det betyder, at der ikke kan udbetales uropførelsestillæg for den første fremførelse af et værk i Danmark, hvis værket tidligere har været opført i udlandet. Betingelserne for at få udbetalt et uropførelsestillæg afhænger derudover af værktype og fremførelsesområde.

Hvilke værker eller fremførelser kan få uropførelsestillæg?
 • Nykomponeret originalværk
 • Ny musik til eksisterende tekst
 • Musik til tv serier får kun udbetalt uropførelsestillæg for helt nyt materiale og ikke for genbrug eller varieret genbrug af eksisterende materiale

Det overordnede princip for tildeling af uropførelsestillæg for underlægningsmusik til diverse tv-formater er:

1) For livsstilsprogrammer, underholdningsprogrammer fag-programmer og  konkurrencer, hvor komponisten typisk leverer et grundmateriale af temaundelægning, breakers intro’s og outro’s,  som produceren selv synkroniserer program for program beregnes tillægget på baggrund 1. programs samlede musiktid. Hvis 1. program er betydeligt afvigende fra gennemsnitsprogrammet så på en kalkuleret gennemsnitstid.

2) På  tv-serier (Rejseholdet, Sommer, Forbrydelsen osv.) hvor varietet og afsnits-specifikhed er højere end på livsstils og underholdningsprogrammer, gives uropførelsestillægget af en fast procentdel af den samlede musiktid i en omvendt proportional i forhold til antal afsnit. (2 - 4 afsnit 16 %, 5 - 8 afsnit 8 %, 9 - 12 afsnit 4% osv, idet erfaringen viser at genbrugs-raten typisk stiger jo flere afsnit, der er tale om.

3) På programmer hvor der benyttes library musik, der ikke er skabt til det konkrete program og hvor vi i princippet ikke ved, om musikken har været anvendt tidligere i andre sammenhænge, gives ikke uropførelsestillæg.

Hvilke værker eller fremførelser kan ikke få uropførelsestillæg?
 • Ny version af eksisterende musik
 • Ny tekst til eksisterende musik
 • Improvisation
 • Kendingsmelodi, signatur, jingle, vignetmusik
 • Trailer
 • Reklamemusik
 • Tema-underlægning til konkurrencer
 • Mekanisk installation
 • Sampling, medley og potpourri (nykomponerede dele kan eventuelt få
  uropførelsestillæg)
 • Library musik
Områder

Nogle afregningsområder udløser ikke et uropførelsestillæg. Uropførelsestillægget går dog ikke tabt. Værket får i stedet sit uropførelsestillæg for den førstkommende opførelse indenfor et af de områder, der normalt udløser uropførelsestillæg.

Hvilke områder udløser et uropførelsestillæg?
 • Radio (FM og DAB)
 • TV
 • Koncert
Hvilke områder udløser ikke et uropførelsestillæg?
 • Online
 • Lokalradio
 • Baggrundsmusik
 • Musik i biograffilm får ikke uropførselstillæg for biografpremieren, men i stedet den førstkommende fremførsel indenfor de tre områder Radio (FM og DAB), TV og koncert
 • Store rettigheder. Læs mere om store rettigheder og Koda Dramatik her.

Vigtigt

 • Uropførelsestillæg bliver udbetalt en gang om året i september måned, året efter selve uropførelsen.
 • Koda registrerer automatisk danske uropførelser når værket er skrevet og komponeret af en komponist og/eller sangskriver, der er medlem af Koda
 • Koda og det norske selskab TONO er de eneste selskaber i verden, der udbetaler uropførelsestillæg. Hvis dit værk bliver uropført i fx Frankrig, mister du altså muligheden for uropførelsestillæg på netop det værk.