Bliv medlem

I melder jeres musikforlag ind ved at udfylde en medlemserklæring for musikforlag online.

Gå til online indmeldelse

Det koster 3500 kr. for musikforlag at blive medlem. Beløbet er et engangsbeløb, som betales ved indmeldelsen. I modtager herefter en kvittering for jeres indmeldelse, og I har 14 dages fortrydelsesret fra indmeldelsesdatoen.

For at blive medlem af Koda skal et musikforlag opfylde kriteriet for at drive musikforlagsvirksomhed arbejde for udbredelsen af en ophavsmands værker, dvs. de værker som forlaget og ophavsmanden har indgået forlagsaftale om. 

Koda kan ikke tilbyde juridisk rådgivning om opstart af musikforlagsvirksomhed. Vi opfordrer til at nye musikforlag / ophavsmænd henvender sig til en af de musikorganisationer som har viden og erfaring på området.

Code of Conduct

Vi henviser desuden til Code of Conduct (udarbejdet af Musikforlæggernes bestyrelse) som skal sikre et godt forhold mellem medlemmerne og fremme gode relationer med andre aktører indenfor musikbranchen og med organisationer og myndigheder med tilknytning til musikbranchen. Code of Conduct skal ses som en rettesnor for indgåelse af musikforlagskontrakter.