Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Bliv medlem

I melder jeres musikforlag ind ved at udfylde en medlemserklæring for musikforlag online.

Gå til online indmeldelse

Det koster 3500 kr. for musikforlag at blive medlem. Beløbet er et engangsbeløb, som betales ved indmeldelsen. I modtager herefter en kvittering for jeres indmeldelse, og I har 14 dages fortrydelsesret fra indmeldelsesdatoen.

For at blive medlem af Koda skal et musikforlag opfylde kriteriet for at drive musikforlagsvirksomhed arbejde for udbredelsen af en ophavspersons værker, dvs. de værker som forlaget og ophavspersonen har indgået forlagsaftale om. 

Koda kan ikke tilbyde juridisk rådgivning om opstart af musikforlagsvirksomhed. Vi opfordrer til at nye musikforlag / ophavspersoner henvender sig til en af de musikorganisationer som har viden og erfaring på området.

Code of Conduct

Vi henviser desuden til Code of Conduct (udarbejdet af Musikforlæggernes bestyrelse) som skal sikre et godt forhold mellem medlemmerne og fremme gode relationer med andre aktører indenfor musikbranchen og med organisationer og myndigheder med tilknytning til musikbranchen. Code of Conduct skal ses som en rettesnor for indgåelse af musikforlagskontrakter.