Registrering af musik i film

Når din musik er med i en film, får vi besked om det via et cue sheet. Et cue sheet er en liste over alle de værker, der er brugt i en film. Du skal dog altid huske at registrere dine værker på Mit Koda, selvom de er med på et cue sheet. 

Hvem skal udfylde et cue sheet?

Cue sheetet registreres ved brug af dette skema. Skemaet kan bruges af både komponister og filmproducenter. Det er som udgangspunkt filmproducentens ansvar, at cue sheetet bliver udfyldt og indsendt til Koda, men nogle gange er det hovedkomponisten, der påtager sig selve udfyldelsen af skemaet. Du kan også vælge at udfylde det med dine titler og sende det videre til producenten. 

De enkelte cues/titler, som indgår i en films underlægningsmusik, kan med fordel sammentælles til ét værk, som på cue sheetet kaldes filmens titel. Det vil lette både Kodas og dit arbejde. Værker, som måske har eller får et eget liv ved fx at blive udgivet, registreres som et selvstændigt værk på cue sheetet. Det gælder også værker med tekst.

Det udfyldte cue sheet sender du til rapportering@koda.dk

 

Hvad er et cue sheet?

Et cue sheet er en skematisk oversigt over filmens hoveddata og de enkelte musikalske elementer i filmen. Koda og de øvrige selskaber bruger skemaet til at afgøre, hvem der skal have udbetaling for de enkelte værker i en film og hvor stort et beløb, det drejer sig om. På baggrund af cue sheetet, sender Koda de nødvendige film- og musikoplysninger ud i en international AV-database. Koda sikrer på den måde, at alle rettighedshavere får en korrekt udbetaling, også når filmen bliver solgt til og vist i udlandet.

Saml gerne varigheden på musikken

Vi opfordrer til at al underlægningsmusik, komponeret af samme komponist, bliver talt sammen og registreret som eet cue med samme titel som selve filmen. Det vil gøre registreringen mere overskuelig. Husk at registrere dette værk på Mit Koda med samme titel. De enkelte cues varighed har ikke betydning for din udbetaling, vi udbetaler for en samlet varighed af alle dine cues, læg dem derfor sammen til et samlet antal minutter og sekunder.

HUSK derfor 
  • Score eller underlægning skal tælles sammen til en samlet varighed
  • Hvis der er vokal/tekst, og det ikke er enslydende, skal disse registreres hver for sig på cue sheetet og på Mit Koda som enkelte værker
  • Navngiv scoren/underlægningen med samme titel som filmens – fx Film titel + score/underlægning. Du kan også eventuelt registrere en intro og outro (end credits). Det vil være film titel + Intro eller Outro/end credits
Hvem er ansvarlig for at et cue sheet bliver udfyldt og sendt til Koda?

Producenten har det endelige ansvar for, at det enkelte cue sheet er udfyldt med de korrekte oplysninger, også selvom arbejdet med det i praksis ofte overlades til hovedkomponisten. Til gengæld har komponisterne og de øvrige ophavsmænd ansvaret for, at de enkelte stykker musik bliver registreret via Mit Koda, så vi ved, hvordan andelene på det enkelte værk skal fordeles. Vær opmærksom på at

  • Cue sheets skal være komplette – dvs. at selvom der er musik i filmen, som ikke er dit, som medlem eller forlag, skal det stadig opføres på cue sheetet.
  • Cue sheetet er et dokument, der repræsenterer filmen (AV produktionen) – og al musikbrug skal registreres på cue sheetet.
Hvad er et ISAN nummer, og hvor får jeg det udleveret?

ISAN (udtales eye-san) står for International Standard Audiovisual Number. Det er et unikt nummer, som tildeles den enkelte AV produktion, så den til hver en tid kan identificeres korrekt rundt om i verden. I Danmark kan du rekvirere et ISAN nummer hos Producent Rettigheder Danmark. Kontakt Maja Strandlod på telefon +45 42 70 44 58 eller e-mail:mas@producentrettigheder.dk

Læs mere om ISAN eller overordnet om ordningen her. På deres hjemmeside kan du også finde et register over ISAN kontorer i det enkelte land.

Indsæt ISAN nummer

Hvis du vil indsætte ISAN nummeret med copy-paste funktionen, så sæt curseren i ISAN feltet, men paste selve nummeret ind, oppe i formellinien. 

Hvad med filmtitlen, hvis filmen sælges til udlandet?

Som regel giver den lokale filmdistributør filmen en lokal titel, så titlen sælger bedst muligt i det lokale område. Ofte ændrer titlen så meget karakter, at man ikke længere kan genkende filmens originaltitel. Det er derfor vigtigt at alle "led i kæden" er opmærksomme på at videreformidle ethvert kendskab til de lokale titler.

Få den lokale distributør til at melde tilbage, når de har udvalgt den endelige lokale filmtitel, og lad beskeden gå videre til Koda, som så løbende kan tilføje alle lokale titler til filmens hovedoplysninger i den internationale AV-database.

Har du kendskab til en lokal filmtitel, så send gerne en mail direkte til Koda på international@koda.dk. Så vil Koda sørge for at gøre det udenlandske søsterselskab opmærksom på, at der er blevet vist en dansk film, og at vi forventer udbetaling til de danske rettighedshavere.

Hvordan rapporterer jeg oversatte/lokale titler?

Hvis du får kendskab til, at filmen senere har fået en oversat titel, skal du oplyse Koda om det i en særskilt mail, med reference til originaltitlen. Se i øvrigt svaret ovenfor.

Hvilket format skal et cue sheet sendes i?

Send det i filformaterne xls eller xlsx.

Hvor skal jeg sende cue sheetet hen?

Send det færdige cue sheet som vedhæftet fil til Koda, på mailadressen rapportering@koda.dk

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til cue sheet?

Har du spørgsmål til hvordan du udfylder dit cue sheet, kan du altid sende en mail til rapportering@koda.dk eller ringe til Kodas Medlemsservice, på telefon +45 33 30 63 20

Registrer dine værker til film på Mit Koda

Det er vigtigt, at du også registrerer de enkelte værker via Mit Koda.

  • Filmens samlede underlægning (med filmens titel som værkets titel) skal registreres som et selvstændigt værk.
  • Ønsker du at se cue sheetet på en film, som du har leveret musik til, kan du kontakte medlem@koda.dk