Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Registrering af musik i film

Når din musik er med i en film, får vi besked om det via et cue sheet. Et cue sheet er en liste over alle de værker, der er brugt i en film. Du skal dog altid huske at registrere dine værker på Mit Koda, selvom de er med på et cue sheet. 

Hvem skal udfylde et cue sheet?

Cue sheetet registreres ved brug af dette skema. Skemaet kan bruges af både komponister og filmproducenter. Det er som udgangspunkt filmproducentens ansvar, at cue sheetet bliver udfyldt og indsendt til Koda, men nogle gange er det hovedkomponisten, der påtager sig selve udfyldelsen af skemaet. Du kan også vælge at udfylde det med dine titler og sende det videre til producenten. 

De enkelte cues/titler, som indgår i en films underlægningsmusik, kan med fordel sammentælles til ét værk, som på cue sheetet kaldes filmens titel. Værker, som måske har eller får et eget liv ved fx at blive udgivet, registreres som et selvstændigt værk på cue sheetet. 

Det udfyldte cue sheet sender du til [email protected]

Bemærk - Hvis du ikke har Excel på din PC eller arbejder på en Mac, er det også muligt at åbne og udfylde Excelarket i Google Sheets.

Se her Kodas video guide til udfyldelse af cue sheetet (kræver accept af 'udvalgte cookies'):

Sådan gør du

Koda har fået et nyt skema til cuesheet, som skal gøre det nemmere at udveksle oplysninger blandt alle, der bruger cuesheets. Det er med til at sikre en standardiseret strøm af data mellem udgivere, producenter og forvaltningsselskaber og dermed forbedre indtægtsstrømmen tilbage til skaberne og rettighedshaverne.

Det kan umiddelbart se omstændigt ud ved første øjekast, men det er kun felter markeret med * som er obligatoriske at udfylde, og alle felter med gult er drop down menuer, som også gør udfyldningen af arket lettere.

 • Hent skemaet i dansk version HER – og engelsk version HER
 • Udfyld felterne i arket CUE SHEET
 • Der er eksempler og beskrivelser af de enkelte felter i cuesheetet
 • Send skemaet til [email protected]

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på [email protected] 

 

Hvis du vil læse mere om det nye cuesheet og alle termerne i deres helhed, kan du læse mere her (på engelsk):

CISAC and publishers come together to launch harmonised music cue sheets | CISAC

 

Saml gerne varigheden på musikken

Vi opfordrer til at al underlægningsmusik, komponeret af samme komponist, bliver talt sammen og registreret som ét cue med samme titel som selve filmen. Det vil gøre registreringen mere overskuelig. Husk at registrere dette værk på Mit Koda med samme titel. Vi udbetaler for en samlet varighed af alle dine cues - læg dem derfor sammen til et samlet antal minutter og sekunder.

HUSK derfor 
 • Score eller underlægning skal tælles sammen til en samlet varighed
 • Hvis der er vokal/tekst, og det ikke er enslydende, skal disse registreres hver for sig på cue sheetet og på Mit Koda som enkelte værker
 • Navngiv scoren/underlægningen med samme titel som filmens – fx Film titel + score/underlægning. Du kan også eventuelt registrere en intro og outro (end credits). Det vil være film titel + Intro eller Outro/end credits
Hvad er et cue sheet?

Et cue sheet er en skematisk oversigt over filmens hoveddata og de enkelte musikalske elementer i filmen. Koda og de øvrige selskaber bruger skemaet til at afgøre, hvem der skal have udbetaling for de enkelte værker i en film og hvor stort et beløb, det drejer sig om. På baggrund af cue sheetet, sender Koda de nødvendige film- og musikoplysninger ud i en international AV-database. Koda sikrer på den måde, at alle rettighedshavere får en korrekt udbetaling, også når filmen bliver solgt til og vist i udlandet.

Nyt skema til cuesheet

Koda har fået et nyt skema til udfyldelsen af cuesheet, der er implementeret i et samarbejde mellem CISAC, der repræsenterer forvaltningsselskaber over hele verden, samt musikudgivere og producenter gennem Society Publisher Forum. Et cuesheet er særdeles vigtigt for udbetaling af royalties, da det giver detaljerede oplysninger til forlag, producenter og forvaltningsselskaber om brug af musik i AV-produktioner i film og tv-programmer. Det letter betalingen af ​​royalties til musikskaberne og rettighedshaverne. Ikke kun herhjemme i Danmark, men over hele verden.

Hvis du vil læse mere om det nye cuesheet og alle termerne i deres helhed, kan du læse mere her (på engelsk):

CISAC and publishers come together to launch harmonised music cue sheets | CISAC

Hvem er ansvarlig for at et cue sheet bliver udfyldt og sendt til Koda?

Producenten har det endelige ansvar for, at det enkelte cue sheet er udfyldt med de korrekte oplysninger, også selvom arbejdet med det i praksis ofte overlades til hovedkomponisten. Til gengæld har komponisterne og de øvrige ophavspersoner ansvaret for, at de enkelte stykker musik bliver registreret via Mit Koda, så vi ved, hvordan andelene på det enkelte værk skal fordeles. Vær opmærksom på at

 • Cue sheets skal være komplette – dvs. at selvom der er musik i filmen, som ikke er dit, som medlem eller forlag, skal det stadig opføres på cue sheetet.
 • Cue sheetet er et dokument, der repræsenterer filmen (AV produktionen) – og al musikbrug skal registreres på cue sheetet.
Hvad er et ISAN nummer, og hvor får jeg det udleveret?

ISAN (udtales eye-san) står for International Standard Audiovisual Number. Det er et unikt nummer, som tildeles den enkelte AV produktion, så den til hver en tid kan identificeres korrekt rundt om i verden. I Danmark kan du rekvirere et ISAN nummer hos Producent Rettigheder Danmark. Kontakt Maja Strandlod på telefon +45 42 70 44 58 eller e-mail: [email protected]

Læs mere om ISAN eller overordnet om ordningen her. På deres hjemmeside kan du også finde et register over ISAN kontorer i det enkelte land.

Indsæt ISAN nummer

Hvis du vil indsætte ISAN nummeret med copy-paste funktionen, så sæt curseren i ISAN feltet, men paste selve nummeret ind, oppe i formellinien. 

Hvad med filmtitlen, hvis filmen sælges til udlandet?

Som regel giver den lokale filmdistributør filmen en lokal titel, så titlen sælger bedst muligt i det lokale område. Ofte ændrer titlen så meget karakter, at man ikke længere kan genkende filmens originaltitel. Det er derfor vigtigt at alle "led i kæden" er opmærksomme på at videreformidle ethvert kendskab til de lokale titler.

Få den lokale distributør til at melde tilbage, når de har udvalgt den endelige lokale filmtitel, og lad beskeden gå videre til Koda, som så løbende kan tilføje alle lokale titler til filmens hovedoplysninger i den internationale AV-database.

Har du kendskab til en lokal filmtitel, så send gerne en mail direkte til Koda på [email protected].

Hvordan rapporterer jeg oversatte/lokale titler?

Hvis du får kendskab til, at filmen senere har fået en oversat titel, skal du oplyse Koda om det i en særskilt mail, med reference til originaltitlen. Se i øvrigt svaret ovenfor.

Hvilket format skal et cue sheet sendes i?

Send det i filformaterne xls eller xlsx.

Hvor skal jeg sende cue sheetet hen?

Send det færdige cue sheet som vedhæftet fil til Koda, på mailadressen [email protected]

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til cue sheet?

Har du spørgsmål til hvordan du udfylder dit cue sheet, kan du altid sende en mail til [email protected] eller ringe til Kodas Medlemsservice, på telefon 33 30 63 20

Registrer dine værker til film på Mit Koda

Det er vigtigt, at du også registrerer de enkelte værker via Mit Koda.

 • Filmens samlede underlægning (med filmens titel som værkets titel) skal registreres som et selvstændigt værk.
 • Ønsker du at se cue sheetet på en film, som du har leveret musik til, kan du kontakte [email protected]