Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda for et stærkere musikliv

Koda arbejder for, at komponister, sangskrivere og musikforlag får betaling, når deres musik bliver brugt. Det har vi gjort gennem 100 år. Kerneopgaven er den samme i dag, men udfordringerne er blevet mere komplekse. Det kræver, at vi arbejder for et stærkere musikliv gennem et tættere internationalt samarbejde, kontinuerlige investeringer i teknologi og et nødvendigt fokus på et bæredygtigt musikliv.
Aftaler til gavn for medlemmer og kunder

Vi er grundlagt med en ambition om at skabe et økonomisk retfærdigt musikmarked, hvor komponister og sangskrivere får en rimelig betaling fra dem, der lytter til og bruger musikken. Det gavner ikke alene musikkens skabere i dag – betalingen er hele forudsætningen for morgendagens musik.

Vi indgår aftaler på vegne af vores medlemmer - et stort kollektiv af musikskabere - og det er en fordel at være mange, når vi vil sikre musikkens juridiske og politiske rammevilkår. Det er også en fordel, når vi forhandler aftaler hjem med dem, der bruger musikken. Fordi det sikrer vores medlemmer den bedste pris, og samtidig behøver vores kunder kun én aftale for at få adgang til musik fra hele verden.

En mere bæredygtig branche

Vi vil gøre en positiv forskel for det samfund og den industri, vi er en del af. Vi arbejder målrettet og ambitiøst for at gøre musikbranchen mere bæredygtig. Socialt, miljømæssigt og økonomisk. Vi vil sætte vores viden, kompetencer og ressourcer i spil, så vi kan være med til at inspirere og opnå et stærkere musikliv. Opgaven er lige så svær, som den er værd at kæmpe for. Meget kan vi gøre på egen hånd, men de største udfordringer løser vi kun sammen med andre.

Partnerskaber for globale problemstillinger

Musikken rejser hurtigere end nogensinde og når et stadigt større publikum. Det er en kæmpe mulighed for vores medlemmer. Men kun hvis de modtager betaling for den musik, de har skabt. Hvor der er stor værdi, findes store interesser. Det kræver, at vi stiller det stærkest mulige team, når vi kæmper med og mod giganterne. Derfor indgår vi i partnerskaber på alt det, vi vil ændre i både Danmark og udlandet.

Tillid og transparens helt enkelt

Lige så enkelt vores kerneopgave kan formuleres, lige så kompleks er den i detaljerne. At følge musikken er teknologisk indviklet. At indgå aftaler om rettigheder er kompliceret. Men det må aldrig stå i vejen for vores medlemmers mulighed for en hurtig og effektiv udbetaling, hvor det er overskueligt at få indblik i pengestrømmene bag musikken. Derfor arbejder vi for enkelthed og transparens. Vores medlemmers værker er deres hjerteblod. Dem passer vi på, og den tillid gengælder vi med stor respekt og ydmyghed. Det driver os i ambitionen om at skabe et stærkere musikliv.

 

 

 


    


Koda er godkendt af Kulturministeriet