Kodas vedtægter

Koda drives på baggrund af et sæt grundlæggende vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen.


Læs Kodas vedtægter (pdf)