Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Webradio, Instore radio og Web-tv

 

Webradio og instore radio

Koda indgår aftaler med udbydere af webradio, som giver dem tilladelse til at bruge musik på deres platform. Det samme gælder for instore radioer, som er digitale musikløsninger til erhvervsbrug i butikker, på caféer, i fitnesscentre eller lignende. 

Rapportering

  • Webradio og instore radio med rapportering

Koda indhenter og behandler fuld rapportering for større web-radioer, herunder DR’s web-baserede radiokanaler samt Bauer Medias Radio Play og øvrige større web-radioer, som kan levere fuld rapportering i et af Koda godkendt format. Ligeledes indhentes og behandles rapportering fra de største udbydere af instore radio som fx Auditive Networks, My Instore Radio og Gymtech.

  • Webradio og instore radio uden rapportering

Mange mindre web- eller instore radioer afspiller rigtig meget musik, men betaler på grund af begrænset forbrug mindre beløb til Koda. I sådanne tilfælde bliver rapportering for omkostningstung at behandle og står ikke i et rimeligt forhold til udbetalingsbeløb per værk.  Koda opererer derfor med en beløbsgrænse for, hvor meget en udbyder skal betale, før der indhentes og behandles fuld rapportering.

Indtægter fra web- eller instore radioer uden rapportering bliver udbetalt på baggrund rapportering fra andre repræsentative onlineområder.

  • Simulcast

I forbindelse med simulcast, hvor en eksisterende fm-radiokanal sendes simultant via en web-platform, er afregningen for web-delen typisk indbefattet i den primære afregningen fra fm-radiokanalen.

Web-tv

Koda indgår aftaler med udbydere af web-tv, som giver dem tilladelse til at bruge musik i videoklip på deres hjemmeside. Det drejer sig om udbydere, der har flere videoklip end hvad der falder indenfor Kodas standard hjemmesideraftaler.   

Rapportering

Koda behandler fuld rapportering fra større web-tv tjenester, såfremt udbyderen kan levere fuld rapportering i et af Koda godkendt format. I en del tilfælde det ikke praktisk muligt for udbyderen at fremskaffe oplysninger om den musik, der indgår i videoklippene og Koda modtager derved ikke rapportering. Der typisk tale om mindre tv-produktioner eller ’embedded’ videoklip fra andre platforme, hvor der ikke eksisterer cue-sheets og rapportering på video-titel niveau er derfor ikke brugbar for Koda. I disse tilfælde udbetales indtægterne i stedet på baggrund af et analogisk fordelingsgrundlag bestående af rapportering fra andre repræsentative online-områder.