Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

September 2023

Kodas septemberudbetaling 2023 faldt torsdag den 14. september. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender 

Tv og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i juni, men der er på flere områder også julifremførelser, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, National Geografic og Eurosport 1.

Udbetalingen omfatter en slutudbetaling for musikbrug i 2022 på DR1 og DR2. Slutudbetaling er en fast praksis på de månedligt udbetalte områder, som sikrer at alle indtægter på et område bliver endeligt udbetalt på forbrugsdata fra den periode, de vedrører. Læs mere om slutudbetalinger i boksen til højre. Der er ligeledes 2022 slutudbetaling for Viasats tv-kanaler (Action, Hits, Premiere, Family, Series).

Der er udbetaling for andet halvår 2022 på TV3, som har afventet afklaring af nyt rapporteringsformat og som derfor udbetales med forsinkelse. Herudover er der årlig udbetaling for musikbrug i hele 2022 på kanalerne TV3 Sport, TV3 Max, TV2 Sport og TV2 SportX. På radioområdet er der udbetaling for første halvår 2023 på Grønlands radio.

VOD 

Der er kvartalsvis udbetaling for TV2 Play (både on demand og flow) for første kvartal 2023 samt for Netflix for fjerde kvartal 2022. Herudover er der årlig udbetaling for 2022 for VOD-tjenesten C More samt for ’VOD Øvrige’. Sidstnævnte område består af indtægter fra mindre filmleje-tjenester, som udbetales via analogi bestående af tidligere behandlet data fra Yousee/Blockbuster.

Der er udbetaling for VOD-tjenesten Paramount+, som Koda fornyeligt har lukket en aftale med for perioden 2021 til oktober 2022, hvor tjenesten ophørte med at være tilgængelig i Danmark (indhold fra Paramount+ vil fremover være tilgængeligt via SkyShowtime). Yderligere er der udbetaling for DR TV hos TV-distributører, som dækker det musikbrug der finder sted, når indhold fra DRTV udbydes via tv-distributørers digitale platforme.

Også på VOD-området er der en større slutudbetaling for 2022, herunder for tjenesterne TV2 Play (både on demand og flow), Viaplay og Disney+. De slutudbetalte beløb består blandt andet af betalinger modtaget fra TV-distributører for deres salg af tjenesterne via ”Bland selv” abonnementer. 

Musikstreaming og øvrig online

På musikstreaming-området er der månedlig udbetaling for musikforbrug i juli på Nuuday Musik (Yousee Musik og Telmore Musik) samt kvartalsvis udbetaling for streamingtjenesterne Spotify, YouTube og Apple Music. Udbetalingen på Apple Music dækker en længere periode (januar 2022 til marts 2023), hvilket skyldes, at området har afventet nogle tekniske afklaringer vedrørende rapportering.

Bemærk, at udbetalingen for de internationale tjenester også inkluderer direkte udbetalinger for brug af Koda medlemmers værker i andre europæiske lande. Se overblik over specifikke tjenester og perioder i udbetalingskalenderen

Udbetalingen på online-området inkluderer desuden udbetaling for musikbrug på Metas digitale platforme (Facebook, Instagram m.m.). Denne udbetaling baseres på musikrapportering modtaget fra Meta for perioden oktober 2021 til og med december 2022. Der er også årlig udbetaling for brug af musik i podcasts i 2022 samt for brug af specialkomponeret musik på mindre onlinesites og i apps.

Koncert

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

Denne gang inkluderer det udbetaling for koncerter på flere at årets store festivaler, herunder Northside, Copenhell, Tinderbox og Heartland. Herudover inkluderer koncertudbetalingen en generel slutudbetaling til koncerter afholdt i 2022.

Udland

Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Storbritannien (PRS) og Frankrig (SACEM), og en væsentlig del af udbetalingen på Udland kommer fra disse lande. Udbetalingerne dækker fremførelser frem til og med første kvartal 2023, primært indenfor områderne TV, Radio og Online.

Herudover er der udbetaling af såkaldte ”returnerede andele” fra Kodas søsterselskaber i udlandet. Det er beløb, som på grund af fejl i rettighedshaver-dokumentationen er blevet udbetalt til de forkerte udenlandske selskaber og som herefter returneres til Koda efter fast praksis. De returnererede andele er blevet gennemgået og korrigeret af Koda, og udbetales nu i henhold til den korrekte rettighedshaver-dokumentation.

 

Uropførelsestillæg

Der er ændrede vilkår for udbetaling af uropførelsestillæg som følge af en beslutning på Kodas generalforsamling i 2020. Ændringerne er afgørende for, at Koda kan leve op til den internationale brancheorganisation CISAC's retningslinjer og krav om transparens, ligebehandling og objektive kriterier. Med ændringerne er de udbetalte beløb nu i regi af Koda Kulturelle midler og samtidig bliver det totale beløb til uropførelser løbende nedjusteret over en flerårig periode.

Denne udbetaling omfatter uropførelsestillæg for musikværker, som er fremført i 2022. Bemærk, at der er fastsat en minimumsgrænse for, hvornår der udbetales et uropførelsestillæg. Minimumsgrænsen betyder, at uropførelsestillægget kun udbetales, når den primære udbetaling for opførelsen har en værdi på mere end 200 kroner, inden et eventuelt uropførelsestillæg lægges oven i udbetalingen. Yderligere er der fastsat nye grænser for, hvor meget et værk eller en autor maksimalt kan modtage i tillæg. Dem kan du finde her

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret udbetalingsværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier. Det kan også ske, at vi gør det løbende i løbet af året, når vi har udbetalt for en periode - dvs. før årets afslutning.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.