Teater, revy og cirkus

Store og små rettigheder

På teater -og revy området skelner man mellem "store" og "små" rettigheder. Læs her om forskellene på de to områder.

  • Små rettigheder

Når en forestilling benytter eksisterede musik, kaldes det for "små rettigheder" og er omfattet af Kodas forvaltningsområde, og der er afregning for det. "Små rettigheder" kan være teaterscener, der opfører teaterkoncerter, musicallignende forestillinger, danse- og balletforestillinger og skuespil m.v., hvor der bruges eksisterende musik. Det vil sige musik, som ikke er komponeret til et bestemt sceneværk/forestilling. Koda afregner det indbetalte beløb, fratrukket administrationsomkostninger, beløb til nationale formål m.v.

  • Store rettigheder

Dramatiske forestillinger, hvor der bruges musik skrevet direkte til sceneværket, kaldes for "store rettigheder". Det kan fx være operaer, operetter, musicals, balletter, pantomimer o.l. Disse forestillinger er ikke omfattet af Kodas forvaltningsområde, men skal cleares direkte med rettighedshaverne. Du kan evt. blive medlem af Koda-Dramatik, der forvalter de store rettigheder. Læs mere om Koda-Dramatik

Udbetaling for mekanisk musik brugt ved teaterforestillinger

Vi afregner også for den musik, som typisk afspilles mekanisk mellem de forskellige akter i forestillingen.

Cirkus

Musik anvendt i cirkusforestillinger afregnes som små rettigheder. På dine afregningsbilag vil afregningsbeløb for cirkusforestillinger fremstå som "Teaterkoncert m.v." 

Hvornår er der udbetaling?

Se i vores udbetalingskalender, hvornår vi udbetaler.