Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Fordeling af andele mellem ophavspersoner

Fordelingen af andele på et værk skal afspejle den indsats, den enkelte har ydet til at skabe værket. Hvis I fx har været to om at lave et nummer og er enige om, at I har bidraget lige meget til skabelsen, skal I fordele rettighederne, så I har 50 procent hver. Det betyder i sidste ende, at I hver får halvdelen af den udbetalingen, jeres nummer kommer til at generere. SE VIDEO 

Sådan kan du fordele andele

Via dit medlemskab af Koda er du forpligtet til at følge Kodas retningslinjer for procentfordeling. Du kan benytte enten Kodas standardfordeling eller en såkaldt aftalt fordeling.

 • Standardfordeling
  Hvis et værk har standardfordeling betyder det, at komponisterne ligeligt deler 50 procent, og at tekstforfatterne ligeligt deler de resterende 50 procent. Har værket ingen tekst, deler komponisterne 100 procent ligeligt mellem sig.

  Se standardfordelingsregler: Koda (pdf) og NCB (pdf)

 • Aftalt fordeling
  Hvis alle komponister og tekstforfattere til et værk er enige om, at rettighederne ikke skal fordeles ligeligt, kan man aftale en anden fordeling. Selv ved aftalt fordeling er der dog visse minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes. For fordeling af Koda-andele gælder:
 • at komponisterne tilsammen skal have minimum 25% og maksimum 75%
 • at forfatterne tilsammen skal have minimum 25% og maksimum 75%.
 • at ingen komponist eller forfatter få en andel på mindre end 1 %.

Inden for disse grænser kan der deles ulige mellem henholdsvis komponisterne og forfatterne. For fordeling af NCB andele er der ingen top- eller bundgrænser for fordelingen mellem musik og tekst.

Værker med flere rettighedshavere

Når du anmelder et værk med flere rettighedshavere i Mit Koda, får de automatisk besked, når du har sendt anmeldelsen. På samme måde vil du også få besked, hvis andre anmelder et værk med dig som rettighedshaver.